En påminnelse om svenskan

I dag är Finlands statsminister Antti Rinne (S) på Åland. Delvis för att diskutera med landskapsregeringen om framtida finansiering, med mera, av självstyrelsen men också för att marknadsföra det socialdemokratiska partiet.

När det gäller den första delen av programmet är det bra och viktigt. När det gäller den andra är det mer tveksamt. En finländsk statsminister ska, enligt min mening, inte blanda sig i det åländska valet. Om detta kan ni lyssna mer på podden ”Mellan land och hav” som jag gör tillsammans med Carina Eriksson.

Skulle jag träffa statsministern i dag, vilket just nu inte verkar troligt, skulle jag fråga honom om det lämpliga i att det finns en dikt på enbart finska i mitt åländska pass. Den frågan lyfte jag i lagtinget nyligen och har även fört ärendet till landets justitiekansler som har till uppgift att överse hur landet sköts.

Statsministern skulle i så fall artigt svara att det inte har med honom att göra men det räcker inte. Ett politiskt ledarskap ska garantera att alla behandlas lika och i ett tvåspråkigt land ska det finnas två språk och på enspråkigt svenska Åland ska det bara finnas ett – åtminstone i passet. Vad folk använder för språk när det samtalar med varandra har ingen att göra med.

Mitt bidrag i kampen för svenskan i Finland är alltså: om det nödvändigtvis måste finnas en dikt i våra pass; se till att den i vart fall finns på båda språken. Och på Åland bara på ett; här är det nämligen svenska som gäller.

Att det numera publiceras finska dikter i mitt åländska pass kan jag inte tolerera och därför får justitiekanslern nu hantera frågan.

Kommentarer

Populära inlägg