Jag är redo för fyra nya år

På söndag går Åland till val och jag ställer mig till förfogande för fyra nya år. Skälet är enkelt, jag vill utveckla och göra Åland större med hjälp av en starkare självstyrelse. Jag driver på snarare än backar tillbaka. Det är vi som lever idag skyldiga våra efterlevande likväl som våra föregångare.
Åland är resultatet av djärva entreprenörer som valt att försöka snarare än låta bli. Av det skälet är det, enligt min uppfattning, extremt viktigt att förutsättningslöst skapa grund för nya industrier och arbetsplatser.
Storskalig vindkraft är ett gott exempel på att dra nytta av de resurser vi har, en följd av vår geografiska placering. Morgondagens värld är i stort behov av ren energi och det skapar möjligheter för hela Åland.
Jag tycker det är oansvarigt att i detta skede säga nej till något som, rätt hanterat, stärker självstyrelsen och skapar intäkter till vårt örike. Etableringen ligger i våra egna händer och vi sätter själva gränserna för vad som ska byggas, när det ska ske och hur mycket bolagen som vill bygga ska betala i hyra för rätten till våra vatten.
Jag är motvikten till dem som i vetenskaplig mening har större delen av framtiden bakom sig som nu föresatt sig att stå i vägen för en utveckling som de aldrig hinner uppleva men ändå vill stoppa. Vi bygger ingen framtid genom att säga nej. Vår framtid finns där vi hittar arbetsplatser och ekonomi.
Men hur blir det då när det står klart, kan man såklart fråga sig.
Svaret är att det vet ingen. Lika lite som de som startade färjtrafiken kunde föreställa sig utvecklingen. Eller de som startade chipsfabriken. Eller vilket företag som helst; framtiden blir vad man vill att den ska bli och det viktiga är att ta ett steg i taget och göra det så bra som möjligt.
Vi ska uppmuntra utveckling av de naturresurser vi har. Energiomställningen är det största vi sett under vår levnadstid och handlar om planetens fortlevnad och vår egen säkerhet och framtid.
Jag arbetar för ett friskare liv, hållbara satsningar i ny energi samt för att göra Åland större och ännu intressantare. På 50 år har Åland vuxit med 50 procent tack vare sjöfarten och färjtrafiken, djärva satsningar och hårt arbete.
Vår självstyrelse bygger på ett modigt näringsliv och geografiska möjligheter och en vilja att hellre säga ja än nej. Vårt jordbruk är en källa till exportinkomster, vårt vattenbruk är rikedom och arbetsplatser, vår historia gör oss attraktiva och pålitliga. Jag vill att Åland ska vara platsen alla vill besöka och fler vilja flytta till. Hela Åland är mitt mål.
Vem är då jag?
Under de senaste fyra åren har jag jobbat som ledamot i Ålands lagting, varit gruppledare för Centerns lagtingsgrupp, ordförande i finans- och näringsutskottet, medlem i talmanskonferensen. Ordförande för Ålands UNESCO-kommission samt för Alandica Shipping Academy. Allt har på olika sätt handlat om utveckling och det är jag redo att fortsätta arbeta för.
Jag är en skärgårdsälskare med bas på Kökar och i Mariehamn. Jag är övertygad om att vi skärgården inte bara har vårt urpsrung utan också en viktig del av vår framtid. Den åländska skärgården är unik i alla avseenden och därmed något som vi kan erbjuda våra besökare som sett allt annat. Därför är en fungerande infrastruktur inte bara en isolerad nödvändighet för de som bor i skärgården, det är en del av Åland och större tillgänglighet gör Åland större.
Jag är en företagare som är med och ger ut Ålands Sjöfart och Ålands Handel, två tidningar som lyfter goda exempel och aldrig får nog av nya idéer.
Jag vill mycket och jag jobbar aktivt med att förverkliga visioner. Det gör också det åländska näringslivet som vuxit från 2.250 företag år 2008 till över 2.900 idag, här finns alltså gott om visioner vilka kräver ett stabilt samhälle för att bli förverkligade. Den stabiliteten har Åländsk Center bidragit med de senaste fyra åren, trots aldrig tidigare skådade utmaningar i form av pandemi och krig. Vi har fortsatt sträva framåt, oavsett vad.
Framöver måste vi fortsätta förädla och stärka det åländska varumärket, göra det synonymt med god hälsa, långt liv, spännande vardag och utveckling på alla plan. Vi ska upprätthålla vår fantastiska vård, våra starka skolor och vår trygga vardag.
När Ålands Näringsliv ordnade debatt inför valet var en av uppgifterna att identifiera tre framtidsbranscher, en uppgift som såklart är omöjlig eftersom framtiden inte går att förutse. Gjorde ändå ett försök och landar i följande:
1. Mat. Vår geografiska placering gynnar oss i jämförelse med Finland. Ännu mer odlingar i form av äppel, päron, baljväxter, bönor som passar in i näringsråd. Odlad fisk som hela Finland ropar efter. Detta stärker det åländska varumärket och lockar samtidigt till besök och inflyttning.
2. Energi. Vi lever där det blåser och vi äger våra vatten. Vi har fler soltimmar än andra i Östersjön. Vi kan exportera energi och därmed stärka självstyrelsen och skapa massor av arbetsplatser – och inflyttning!
3. Sjöfart. Världshandeln går till 90 procent ombord på fartyg. Europa är mitt inne i en omställning och branschen ropar efter folk. Det är en jättemöjlighet för Åland och dessutom krävs massor av skickligt båtfolk till de framtida vindparkerna. Detta gör också Åland större och möjligheterna för våra livsviktiga turister att fortsätta strömma till.
På söndag är det valdag. Jag är redo för fyra nya år, om du vill.

Kommentarer

Populära inlägg