Tummen upp för nytt system

Nästa år är det dags för ett helt nytt ekonomiskt system för Åland där våra företags vinster spelar roll för finansieringen liksom antalet ålänningar som bor här. Ålands lagting ger klartecken för det hela och från finans- och näringsutskottet sida sade jag ungefär så här:

Talman,

från finans- och näringsutskottets sida ställer vi oss enhälligt bakom förslaget till ny beräkningsgrund för det finansiella förhållandet mellan Finland och Åland. Alla som bor och verkar på Åland betalar skatt i Finland på samma sätt som alla andra som bor och verkar i republiken. I gengäld har vi varje år fått tillbaka en klumpsumma som de facto har minskat över tid, i motsats till det allmänna kostnadsläget och trots stark inflyttning. Ju fler människor som valt att flytta till Åland, desto mindre har klumpsumman blivit per person. Vår framgång har gjort att vår välfärd blir mindre hållbar.

Detta nya system ändrar i någon mån på detta och vår egen förmåga ska framöver återspegla sig i finansieringen. Det ställer nya krav på näringspolitik och sättet på vilket vi fortsätter utveckla vårt samhälle. Alla svar kan absolut inte ges redan i dag men några saker går inte att blunda för. Till exempel att coronakrisen slagit extremt hårt mot landskapets allra viktigaste näringsgren, sjöfarten. Dels har efterfrågan och hela världshandeln sackat av till följd av pandemin och dels har resandet mellan Finland och Sverige upphört till följd av vad regeringarna i Finland och Sverige bestämt.

Exakt vad detta kommer att innebära är för tidigt att säga men vi står inför stora förändringar och dessvärre inte till det bättre. Det betyder att det värsta scenariot när vi i vintras godkände förändringen i finansieringssystemet inte bara besannats utan förvärrats. Ändå tyder denna nya verklighet på att den så kallade säkerhetsmekanismen i den nya finansieringen inte aktiveras, av det enkla skälet att hela den finländska ekonomin förväntas falla kraftigt. Men trots att vår verklighet ställts på ända tyder ändå allt på att det nya systemet i finansiell mening är bättre än det gamla vilket stärker vår slutsats att detta på sikt är bra för Åland och ålänningarna.

Finans- och näringsutskottet tillstyrker alltså, som finansutskott, att Ålands lagting godkänner ändringen av avräkningsgrund. Som näringsutskott påminner vi om det vi ofta brukar prata om men inte i lika hög grad genomföra. Nu hänger hela vår framtida välfärd på att vi för det första kan återstarta vårt samhälle så snabbt som möjligt och för det andra att vi hittar långsiktiga lösningar för att utbilda och fostra entreprenörer och företagare som bygger företag som genererar skatter och gör det möjligt att fortsätta utveckla Åland. Vi behöver ambitiösa ålänningar och vi måste vara redo att se över varenda del av vårt samhälle för att vi ska kunna fortsätta upprätthålla vår välfärd. Detta förslag till ny finansiering av självstyrelsen är ett litet steg i den riktningen och nu är det upp till oss själva att ta nästa steg. Inte sedan Ålandsfrågan fick sin lösning för snart etthundra år sedan har Julius Sundbloms ord känts lika viktiga som nu. Mot bakgrund av allt som händer måste vi inte bara arbeta hårdare utan också smartare.

Ett nytt ekonomiskt system för Åland ger cirka tio miljoner euro mer till självstyrelsen varje år; om allt går som planerat och pandemin inte ställer till med allt för mycket.


Kommentarer

Populära inlägg