Centerns linje vann i staden

Med hjälp av skatter finansierar vi all samhällsservice. Skatter är nödvändiga för att vi ska känna stolthet över våra gemensamma egendomar. Ändå måste det sägas att skatter inte kommer från någon brunn utan botten. Vi kan bara finansiera välfärden genom att skapa förutsättningar för företag och entreprenörer. De MÅSTE ges rimliga möjligheter att investera med målet att skapa arbetsplatser.

Mot den ganska rudimentära bakgrunden var det ett enkelt beslut för mig att föreslå i stadsstyrelsen, där jag sitter som andre vice ordförande, att skatten på obebyggda tomter i Mariehamn inte borde höjas från tre till sex procent vilket stadsdirektören och alla andra i stadsstyrelsen ville. Jag förstår direktören som har till uppgift att dra in pengar och därför ska granska alla olika alternativ. Jag förstår inte de övrigas motiv och särskilt inte de förmodat borgerliga Moderat Samlings stadsstyrelseordförande Tage Silander som röstade för höjningen. Själv fick jag inte ens understöd. Suck.

Stadsstyrelsens behandling

De som röstade för att skatten skulle höjas från tre till sex procent: Tage Silander (MSÅ), ordförande, II vice ordförande Jonny Andersen (Lib), Julia Birney (Lib), Birgitta Johansson (ÅF, typ), Nina Lindfors (MÅS), Elin Sundback (S) och Henrik Löthman (S)
Den som röstade mot att skatten skulle höjas: Jörgen Pettersson (C).
Nåväl. När stadsfullmäktige sammanträdde i går kväll föll bitarna på plats och skatten röstades ner enhälligt vilket får betraktas som väldigt överraskande.

Sammantaget är det ett bra tecken, stadsfullmäktige väljer till skillnad från stadsstyrelsens majoritet att se till företagens behov och stadens långsiktiga möjligheter till skatteintäkter.

Tack stadsfullmäktige som gick på min linje och valde att låta skattesatsen för obebyggda tomter vara kvar på tidigare tre procent.

Kommentarer

Populära inlägg