Gå och rösta om din framtid

I morgon söndag är det inte bara presidentval i Finland. På Åland har sex kommuner valt att genomföra en folkomröstning om sin egen framtid. Det är ett lovvärt engagemang som kommuninvånarna visar och därför skrev jag en insändare i veckan:

Som bekant är en av livets grundregler att det dunkelt sagda ofta är det tveksamt tänkta. Ett tydligt exempel på det är den kommunreform med vars hjälp Ålands landskapsregering planerar stympa den kommunala självstyrelsen. Förslagen på hur detta ska gå till har studsat från den ena sidan till den andra och träffat alla tänkbara mål förutom Mariehamns stad där livet fortsätter som vanligt.

Som replik på detta har sex kommuner med stöd i sin egen självstyrelse och gällande lag beslutat hålla folkomröstningar om den egna framtiden. Frågan är enkel; vill man eller vill man inte fortsätta som självstyrd kommun? Mot detta anlägger nu landskapsregeringen och dess allierade moteld på alla möjliga plan. På insändarplats ser vi ministrar mer eller mindre tydligt uppmana väljare att göra som man blivit tillsagda, vara tysta och hålla med den ”linje” som LR gått in för. På Ålandstidningens ledarsida förs ett resonemang som går ut på att det är synd att låta demokratin styra i de självstyrda kommunerna. Julius Sundblom hade med säkerhet inte hållit med, hans övertygelse var att självstyrelse är bra för Åland och bra för kommunerna och därmed bra för ålänningarna.

Som om detta inte räckte till har nu de tre regeringspartiernas ordföranden, samtliga bosatta mindre än två kilometer från regeringsborgen och långt från de aktuella kommunerna, i ett brev gått ut för att i luddiga termer försvara den reform vars mål är att centralisera, förstora och likforma – allt på kvinnornas, barnens och äldreomsorgens bekostnad.

Att ni inte skäms, ni som på allvar menar att den kommunala självstyrelsen är något man kan göra lite hur som helst med så länge det inte drabbar Mariehamn. Vad kommer härnäst, ska vi släppa den åländska självstyrelsen för att det blir billigare att sköta samhället från Helsingfors?

Jag hoppas verkligen att så många som möjligt i de berörda kommunerna går till valbåsen och säger sin mening, oberoende av de påtryckningar som ministrar och media utövar på den kommunala självstyrelsen.

Bestäm själva, visa engagemang, ta ansvar.

Landskapet Åland är resultatet av omfattande självstyrelse och engagemang ner på gräsrotsnivå.


Kommentarer

Populära inlägg