Hälsning till Nordiska rådet

Har under två dagar varit i Helsingfors och Nordiska rådet för att träffa folk och bereda marken för Ålands Östersjökonferens som sker i augusti nästa år. Det har varit många möten och ännu fler intryck som på olika sätt kommer att gagna Åland och lyfta självstyrelsen.

Talet till Nordiska rådet löd ungefär så här och kan också läsas på Ålands lagtings hemsida:

President, kolleger, ministrar, gäster och nordiska vänner,

På Baltic Sea Parliamentary Conferences vägnar tackar jag för möjligheten att få tala inför det 69:e Nordiska Rådet, här i Helsingfors. Det var för övrigt här som BSPC grundades år 1991 på initiativ av talmannen i Finlands riksdag, Kalevi Sorsa.

I dag kommer såväl Nordiska Rådets president, Britt Lundberg, som jag själv från Åland. Det är inte så konstigt. Åländska parlamentariker är tack vare vår historia extra medvetna om behovet att ständigt och aktivt bidra till internationella parlamentariska samarbeten.

Vårt eget hem, Åland, är ett fantastiskt och konkret exempel på krishantering. Tack vare internationella överenskommelser för snart etthundra år sedan har vi i dag en neutraliserad, demilitariserad och internationellt garanterad autonomi i Östersjön, Åland är Fredens Öar.

Vid detta års BSPC-konferens i Hamburg diskuterades många olika områden av parlamentariker runtom hela Östersjön:

Vi är övertygade om att utmaningen kring migration och integration fortsättningsvis utgör både en stor utmaning för alla länder kring Östersjön och en fantastisk möjlighet i deras fortsatta utveckling. Detta kräver en djup dialog liksom samarbete och koordinerad politik mellan länderna i Östersjön. Därför har vi tillsatt ett nytt arbetsutskott som ska analysera och diskutera migration och integration under ledning av talman Carola Veit från Hamburg och vår nordiska vän Hans Wallmark från Sverige.

Vi efterlyser också åtgärder inom området Hållbar turism som även utgör ett prioriterat område för Nordiska Rådet. Särskilt som det innevarande året 2017 dessutom är det internationella året för Hållbar turism.

Mina damer och herrar, de prioriterade områdena för BSPC är under det åländska ordförandeåret 2017-2018 följande:

Hållbara samhällen runtom hela Östersjön baserade på demokratiska värderingar, mänskliga rättigheter och lika möjligheter för alla

Samarbete och integration för ett säkert och välmående Östersjöområde samt

Migration och integration, hur finner vi lösningar baserade på gemensam information och bästa praxis.

Ni är alla varmt välkomna till konferensen som äger rum på Åland i augusti nästa år! Vi utlovar inspirerande, kloka och genomförbara idéer som gör hela Östersjön till ett säkrare friskare och mer framgångsrikt område.

På plats i talarstolen i Finlands nyrenoverade riksdag. Foto: Britt Lundberg.

Kommentarer

Populära inlägg