Visit Åland och framtiden

Turismen är en så kallad framtidsbransch för Åland. I takt med ökat välstånd reser folk mer och då gäller det att vara på tårna för att locka dessa nyfikna semesterfirare till Åland. Med anledning av detta väckte jag och Centern en åtgärdsmotion som i korthet går ut på att vi borde ta hand om det vi har och se till att Visit Åland kan göra ett fullgott jobb med att marknadsföra Åland. I dag har man till följd av en förskingringshärva tvingats fokusera mer på överlevnad än på framtid och det kan aldrig vara god politik. Så här löd anförandet:

Talman,

Det har blivit dags att bestämma sig. Är det Visit Åland som ska sköta om marknadsföringen av Åland eller ska vi ha något annat? Det finns många åsikter kring detta och därför är det viktigt att Ålands landskapsregering visar ledarskap och tar ansvar. I dag kommer det olika signaler kring detta och det återkommer jag till.

Vi i Centern har skrivit en åtgärdsmotion med målet att göra Visit Åland till en viktig och långsiktig aktör inom den för turistnäringen och hela Åland så betydelsefulla destinationsmarknadsföringen. Det borde egentligen inte behöva göras. Det borde nämligen vara ganska lätt att inse vikten av en organisation med ett övergripande ansvar för marknadsföringen av Åland. Framför allt är det avgörande att denna organisation vet att den behövs. Jag är inte så säker på den saken i dag.

Går jag ett år tillbaka i tiden bad jag i samband med hanteringen av budgeten för 2017 att finans- och näringsutskottet skulle se över hur Visit Åland kunde finansieras mer långsiktigt. Hittills har det varit nån slags från hand till mun-finansiering som absolut inte bidragit till att skapa säkerhet och framtidstro. Snarare tvärtom. Någon reaktion fick jag inte och nu står vi snart inför att ytterligare ett avtalsår löper mot sitt slut och att Visit Åland, igen, tvingas vänta på budgeten för att vara riktigt säkra på att och i vilken omfattning verksamheten kan fortsätta nästa år.

Som om detta inte vore nog drabbades som bekant Visit Åland av en grov stöld som i ett slag dränerade föreningen på alla lösa pengar och mycket mer därtill. För att alls komma vidare gick medlemmarna från det privata näringslivet in och löste den akuta krisen medan Ålands landskapsregering som står för sjuttio procent av finansieringen valde att se åt ett annat håll.

Vi väckte frågan tidigare i år och fick besked av näringsminister Camilla Gunell att det finns beredskap att rycka in, skulle det behövas.

Av detta löfte gick inget att hitta i tilläggsbudgeten som avhandlades häromveckan, för övrigt samma vecka som statistiken visade att antalet övernattningar på de åländska hotellen minskade i juli. Detta kan vara en tillfällighet men är såklart en larmsignal. Mot bakgrund av allt som händer på Åland i juli borde det egentligen vara omöjligt att antalet övernattningar minskar. Alldeles särskilt som siffrorna tyder på det motsatta i våra kringliggande regioner i Sverige och Finland; där växer antalet besökare. Häromveckan gick dessutom Sveriges regering ut med att man höjer anslaget till Visit Sweden eftersom både företag och statskassan vinner på mer turism. Så är det naturligtvis även på Åland.

Kärnfrågan är därmed ganska enkel. Ska vi eller ska vi inte ha Visit Åland? Ska vi ha det är det nödvändigt att se över finansieringen och göra den långsiktig och förutsägbar. Vill landskapsregeringen lägga ner Visit Åland ska man vara tydlig även med detta. Som det är i dag händer varken eller och det skapar kramp i en organisation som enligt mitt och Centerns förmenande är extremt viktig för hela Åland. Allt tyder på att mer av den kreativa kraften vi behöver används till överlevnad snarare än marknadsföring.

Vill vi eller vill vi inte expandera turismen och ta strid om resenärerna med våra konkurrenter? Vi är ett fantastiskt resmål och borde bli ännu bättre på att berätta detta. Är landskapsregeringen eredo att ta detta ansvar eller behöver vi lyfta denna framtidsfråga i en spörsmålsdebatt. Det handlar ju faktiskt om jobb och exportintäkter och en framtidsindustri som rätt hanterad dessutom är hållbar. Denna fråga blir än mer aktuell efter förra veckans debatt om fiskevårdsavgiften då moderaternas ordförande Annette Holmberg-Jansson stod i talarstolen och tydligt ifrågasatte Visit Ålands existens. Jag och turistbranschen kräver svar. Vad är det egentligen som gäller? Finns det överhuvudtaget någon linje? Om ett av tre regeringspartier ifrågasätter Visit Åland undrar vi självklart hur de övriga ser på frågan.

Turismen innehåller möjligheter men händer inte av sig självt och därför föreslår vi att landskapsregeringen tar sitt ansvar och skapar långsiktighet och trygghet för Visit Åland. Eller ger raka besked om att organisationen inte längre behövs.
Bilden är lånad från Annica Grönlund som jobbar med att locka internationella nyhetsförmedlare till Åland. Genom att nå dem öppnas dörrarna till marknader som annars hade varit svåra att nå med traditionell marknadsföring. Det är ett sätt att jobba okonventionellt med livsviktigt kontaktskapande.

Kommentarer

Populära inlägg