Vitt och brett på sommarting

I dag höll Åländsk Center sitt årliga sommarting där vi tar sats inför hösten och gläds åt gemenskapen och sommaren. Platsen var Utgårds i Lumparby där Tage och Agneta driver gårdsbutik där man säljer havtornssaft och mycket mer. Besök dem gärna när Skördefesten drar igång!

Vi pratade internationella öar, förslaget till ny självstyrelselag och mycket mer. Centern är ett parti med talrika och starka personligheter och oerhört mycket kunnande om självstyrelsen och det åländska samhället. Jag hade förmånen att hålla hälsningsanförandet som löd så här, ungefär:

Kära vänner, ni är alla hjärtligt välkomna till årets sommarting. Hoppas ni alla haft en fin och framgångsrik sommar. Vi har många turistföretagare bland oss som säkert kan berätta både ett och annat om säsongen som varit och är. Sommartinget är en plats där vi ska prata och göra oss redo för arbetet som väntar.

I dag ska vi bland annat lära oss mer om andra öar i Europa med hjälp av vår gäst Christian Pleijel som är generalsekreterare i European Small Island Federation och känner som kökarbo mycket väl till de utmaningar och möjligheter som öliv erbjuder. Christian är en av dem som varit med och tagit ansvar och satt fart på Kökar tillsammans med driftiga entreprenörer och ansvarstagande lokalpolitiker.
(Kommentar: En av Christians slutsatser, baserad på forskning, är att ju längre bort från ”moderlandet” en ö befinner sig, desto starkare är den egna identiteten och viljan att sköta sina egna angelägenheter. Det är exakt samma sak som vi märkt i våra kommunrundor till exempelvis Kökar, Brändö och Sottunga.)
Vi ska också få en presentation av vår egen Harry Jansson som suttit med i den kommitté som arbetat fram det pinfärska förslaget till en helt ny självstyrelselag för Åland. Det är nu på remiss i både Finland och här hemma och vi måste så småningom bestämma oss för om vi kan/ska godkänna förslaget eller inte. Som med alla förhandlingar är det ett resultat av ett givande och tagande från båda sidor bordet. En av frågorna vi måste ställa oss är om den nya lagen, den fjärde i ordningen, hjälper oss att fylla självstyrelsen med innehåll i enlighet med den ursprungliga tanken, att vi ska bli så nära en självständig nation utan att ändå gå över gränsen. Fast vi ibland är frestade att göra just det.

Vi ska också kort hantera en just nu brännhet politisk fråga från Mariehamn. Erica Sjöström ska förklara vad som hänt kring de omdebatterade tomterna som valsat i medierna.

Innan vi ger oss på öliv och självstyrelse vill jag dock passa på att säga några ord om den politiska höst som väntar och var vi i Centern står. Som bekant befinner vi oss i opposition vilket har gett oss möjlighet att vara hyggligt tydliga i vår politik på ett sätt som regeringssamarbete sällan tillåter. Vi har markerat kraftigt mot planerna på att med tvångsmedel avdemokratisera och centralisera det kommunala system som skapat Åland. Vi är inte emot kommunsammanslagningar såvitt att de sker på kommunernas egna iniativ. Men vi säger nej till att toppstyra processen av det enkla skälet att självstyrelse är heligt för oss. Jag är stolt och imponerad över den initiativkraft som flera av våra medlemmar visat i detta arbete.

Det pågår samarbetsdiskussioner på många plan just nu, trots landskapsregeringens kaosartade styrning av processen. Det är häpnadsväckande att se hur man först beställer en dyr utredning av en internationell revisionsbyrå, sedan struntar i deras rekommendationer och kommer med ett eget, i allt väsentligt obegripligt och oförankrat, förslag till kommunindelning. Nu lär ytterligare en variant vara på väg vilket bara understryker det råddiga ledarskap som präglat processen. Vår linje är att uppmuntra kommunerna att föra denna diskussion och låta de kommunala självstyrelserna avgöra. En viktig del i detta arbete vore att snarast möjligt göra verklighet av Kommunernas socialtjänst vilket i ett slag skulle göra den kommunala vardagen både enklare och rättvisare och skapa utrymme för kommunerna att ägna sig åt sina kärnverksamheter; barnomsorg, skola och äldrevård.

Ett annat område som vållat debatt i sommar och så gott som alla tidigare år är hur vi ska upprätthålla och utveckla livet och trafiken i skärgården. Vi i Centern har genom åren talat oss varma för det kortruttsystem som ska knyta några av öarna närmare varandra. Därför ställer vi oss bakom satsningen på en ny hamn på östra Föglö för Sottunga- och Kökartrafiken. Det gör vi för att investeringen snabbt blir lönsam och skapar möjlighet till tätare trafik från just Kökar och Sottunga.

Vi ser inte behovet att bygga en jättebro på västra Föglö för lånade pengar. Vi är istället beredda att garantera Sottunga- och Kökarborna plats för den vidare färden till fasta Åland, om nödvändigt med hjälp av utökade turer med Skarven. Vi förutsätter också väl fungerande kollektivtrafik mellan hamnarna på Föglö. Vår målsättning är att skapa en modern skärgårdstrafik snarare än att spränga och krossa naturlandskap för att skapa gamla lösningar på nya problem.

Under hösten ska vi i lagtinget också hantera det förslag till ett nytt landskapsandelssystem som i sin skepnad just nu framstår som oerhört orättvist. Det kan omöjligt vara hållbart för hela Åland att bygga ett nytt system där Mariehamn blir vinnare och i stort sett alla andra förlorare. Som förslaget ligger blir resultatet att fler lampor släcks än tänds vilket går stick i stäv med Centerns tanke att hela Åland ska leva. Vi måste minnas att Åland är unikt tack vare den regionalpolitik som skapat förutsättningar överallt, inte bara i tätorterna. Decentralisering är alltjämt det begrepp som mer än andra definierar den politik vi står för.

Det finns mycket annat som kan och borde lyftas men jag stannar där. Vi ska för en stund ägna oss åt Åland i världen vilket är en tanke som ser ut som en händelse. Centern har tagit ett stort ansvar i arbetet med att sprida Ålandsexemplet. Britt Lundberg har i sitt arbete som president för Nordiska rådet farit runt som ett jehu och visat vad ålänningar går för. Själv blir jag nästa vecka som första ålänning någonsin ordförande för Baltic Sea Parliamentary Conference, Östersjökonferensen. Där skapas möjligheter för oss på lilla Åland att påverka vardagen för de 85 miljoner människor som lever runt vårt lilla och utsatta innanhav. Nästa års konferens sker också på Åland då vårt ordförandeår avslutas. Dessa två exempel visar att det inte är befolkningsmängden som alltid avgör. Mycket viktigare är kraften i idéerna vi presenterar.

Och på tal om kraft vill jag tacka vår egen dynamo Jenny Schuhmeister som hållit i planeringen av detta sommarting tillsammans med medlemmarna i verkställande utskottet, Annika Hambrudd, Mathias Johansson, Anna Holmström, Mats Ekholm, Carina Eriksson och Camilla Andersson. Ni är fantastiska att jobba med!

Med de orden lämnar jag golvet till Christian Pleijel som känner till hur andra ö-samhällen lever och utvecklas. Tack för att du delar med dig av dina insikter.
En av deltagarna i årets sommarting var Gudrun Salmén som firade sin 90-årsdag tidigare i somras. Foto: Jenny Schuhmeister.
Det var trångt runt borden, högt till tak och gott humör på Utgårds i Lumparby. Foto: Jenny Schuhmeister.


Kommentarer

Populära inlägg