Grumligt på ledarplats

Av publicistiskt grumliga men politiskt begripliga skäl hävdar Nya Ålands ledarsida att Centern sagt nej, nej, nej till en kommunreform. Det är inte sant. Vi har alltid sagt ja till en sådan, såvitt den sker på initiativ av kommunerna och med stöd av dess invånare. Precis som nu börjar hända och på samma vis som tidigare skett med till exempel utbildning och sjukvård. Därför vill även Centern skapa Kommunernas socialtjänst så snabbt som möjligt. Det är den just nu viktigaste reformen.

Centern jobbar utgående från respekt för självstyrelse; landskapets och kommunernas och det är en väldig skillnad i jämförelse med diktatpolitiken som vill centralisera makt och avdemokratisera de självstyrda kommunerna.

Centern är ett reformvänligt parti som inser vikten av att ha folket med sig för att förändringar ska bli bra. Det är den nuvarande landskapsregeringens största problem. Först genomförs en obegriplig enkät, sedan beställer man en dyr utredning från en internationell konsultbyrå för att därefter bortse från deras rekommendation. Istället hittar man på en egen lösning, helt utan chans till folklig förankring för att nu, kanske, komma med ytterligare påhitt. Det är kaos, inte ledarskap.

Att man dessutom inte med ett ord visar var de eftertraktade inbesparingarna ska ske är inte hederligt. Det är ju faktiskt personalen inom barnomsorgen, skolorna och äldrevården som ska skäras ner om landskapsregeringens förslag blir verklighet. Detta försämrar inte bara servicen, det blir dessutom väldigt ojämställt.

Att Nya Åland väljer att så okritiskt och omfamnande stödja detta arbete är såklart synd men av lätt insedda skäl väntat – duger det i Finland, duger det på Åland.

Det tycker emellertid inte jag och det tycker inte Centern – våra ambitioner sträcker sig längre. Vi arbetar med självstyrelse på alla plan och sådant förpliktigar och skapar möjligheter. På lördag håller vi sommarting i Lumparland för att fortsätta utveckla och reformera hela Åland till ett unikt samhälle där medborgarnas åsikter räknas och har betydelse. Dit är även självstyrelsekritiska och regeringskramande ledarskribenter välkomna. Chansen är stor att återvända mer upplyst och på bättre humör!

Åländsk Center
Jörgen Pettersson
Ordförande

Här på Utgårds i Lumparland ska Åländsk Center diskutera bland annat självstyrelse på lördag kl 14.00 Välkommen!
Inbjudan.

Kommentarer

Populära inlägg