Vill inte bli bunden

Ålands landskapsregering driver en socialistiskt inspirerad centraliseringspolitik som går stick i stäv med de värderingar som Åländsk Center håller kära. Vi jobbar för självstyrelse på alla plan; Ålands gentemot Finland och kommunernas gentemot landskapet Åland. När LR nu väljer att tvångssammanslå kommuner i strukturer som saknar förnuft protesterar vi.

Detta handlar inte om att Centern motsätter sig reformer. Tvärtom. Vi applåderar alla reformer som berörda parter själva vill genomföra.

Av detta skäl avstår vi från att delta i den ”politiska referensgrupp” som tillsätts för att ge legitimitet till den avdemokratisering som reformen innebär. Vi är inte intresserade av att delta i ett arbete där man får välja vilken färg man vill, bara man tar svart.

Så här lyder vår syn på detta:


Ärende: Tillsättande av parlamentarisk referensgrupp för reform av kommunstrukturen
Landskapsregeringen har efter en intern process inom regeringsblocket, det vill säga Liberalerna, Moderat samling för Åland och socialdemokraterna, beslutat att genom tvångssammanslagning förändra kommunstrukturen. Under den processen har inga kontakter, varken formella eller informella, tagits till Centern trots att beslutet är av genomgripande karaktär för hela det åländska samhället och förändrar delar av de fundament som självstyrelsen vilar på.

Syftet med en parlamentarisk referensgrupp är att i centrala frågeställningar, som sträcker sig över flera mandatperioder, söka breda samförståndslösningar.

Efter att landskapsregeringen beslutat att via tvångssammanslagning förändra kommunstrukturen inbjuder man till en parlamentarisk referensgrupp. Förfaringssättet ter sig märkligt eftersom grunden för en förändrad kommunstruktur först borde arbetas fram gemensamt i den parlamentariska referensgruppen innan man går vidare med detaljfrågor.

Att nu inbjuda till medverkan i en parlamentarisk referensgrupp för reform av kommunstrukturen då det fundamentala beslutet, det vill säga kommunernas antal redan är fattat, visar på en total respektlöshet gentemot självstyrelsen.

Mariehamn den 5 maj 2017
Åländsk Center
Vi vill inte låta oss bindas. Självstyrelse betyder att man själv är med och fattar beslut om sin egen vardag.

Kommentarer

Populära inlägg