Bättre leda än bossa

Mycket tyder i dag på att vi inom landskapspolitiken har att göra med den klassiska skillnaden mellan att leda folk och bara bossa runt.

Detta arbete som Runar Karlsson ger sig till uttolkare av i Ålands radio handlar om att leda tillsammans. När man skapar obegripliga tidtabeller för Vårdöborna handlar det bara om att visa att man har makt utan att kunna förklara vad man ska göra med den.

Reformer måste skötas tillsammans, annars blir det sås-och-kopp av allting. Jag vågar påstå att stödet för den väg landskapsregeringen nu väljer är extremt lågt.

Eftersom sådana chefer inte får någon med sig.

Detta är en klassisk bild på skillnaden mellan att vara boss och att vara ledare. Vem som gjort den är oklart, den finns precis överallt på internet och är även värd att ligga här.

Kommentarer

Populära inlägg