Mariehamns starka bokslut

Fem miljoner euro blev vinsten istället för en förväntad förlust på etthundratusen euro. Vi pratar resultatet för Mariehamn stad i fjol. Det diskuterades i tisdags då man även bordlade frågan om 250.000 euro mindre till Pommern. Så här kommenterade jag bokslutet:

Money, money, money.
Ordförande,

Det är ett fint bokslut som vi har att hantera i dag, det går bra för Mariehamn, som stadsdirektören mycket riktigt skriver i sin överblick. Faktum är att det går så bra att det planerade underskottet på 100.000 euro slutade i ett överskott på fem miljoner! Det är tack vare hårt arbetande företagare och skattebetalare som dessa intäkter uppstått. Detta leder också till några rätt uppenbara frågor som vi från Centern, i likhet med tidigare talare, vill fästa blicken på. Den kanske viktigaste är varför man väljer att behålla åtta miljoner i kassan istället för att betala av på lånen. Lånestocken uppgår i dag till 27,9 miljoner euro vilket är måttliga 2.400 euro per invånare. Hade man betalat av till exempel tre miljoner euro på lånen hade stadens medelskuldbörda sjunkit till 2.200 euro per invånare vilket börjar bli jämförelsevis väldigt hanterliga nivåer.

I Finland, som jag kanske tycker vi onödigt ofta jämför oss med, är medellånet per kommuninvånare 6.000 euro, av allt att döma inklusive koncernlån. Stadsdirektören lyfter fram att om man inkluderar koncernlånen i vårt bokslut stiger summan per invånare i Mariehamn till 7.000 euro och slår fast att staden inte utmärkt sig till sin fördel beträffande dessa. Jag har något avvikande uppfattning. I själva verket har stadens dotterbolag, med enstaka undantag, förbättrat sin soliditet vilket skapar stark framtidstro. De allra flesta har dessutom kortat av sina lån i hygglig takt. Så länge den bolagiserade delen av staden sköter sig och inga större överraskningar uppstår kommer vi inom bara några år att hamna långt under medelskulden både i Finland och bland övriga åländska kommuner.

Sammantaget blir slutsatsen att Mariehamn snart spelar i en helt egen division när det gäller det ekonomiska läget bland de åländska kommunerna. Detta borde också märkas i servicen till medborgarna. Att staden går bra må komma som en glad överraskning i dagens bokslut men jag är övertygad om att till exempel stadsstyrelsen och stadens ledningsgrupp sett det komma under hela fjolåret. Mot den bakgrunden ter det sig underligt att man till exempel införde vikariestopp på Trobergshemmet under senhösten och att den sociala avdelningen till många delar går på knäna med ständiga sparbeting vilket drabbar personalen. Vi får inte glömma bort att framgångsrika företag och skattebetalande medborgare förutsätter en fungerande service och en välskött stad. Detta resultat medger skattesänkningar vilket varit det långsiktiga målet för Centern. Det medger också en översyn av alla verksamheter för att dessa ska bli så bra och värdiga som möjligt. Vi har en intressant budgetbehandling att se fram mot.

Från Centerns sida förenar vi oss med andra i att ansvarsfriheten beviljas och vi riktar vårt tack till den personal och politiker som gjort detta möjligt.

Kommentarer

Populära inlägg