VA-verket borde bli bolag

Centern i Mariehamn har tagit initiativ att först bolagisera det gamla elverket och sedan hamnen. Tack vare det har vi i dag Mariehamns Elnät Ab och Mariehamns Hamn Ab, två bolag som reinvesterar och framtidssäkrar i en takt som inte var möjlig som avdelningar inom Mariehamns stad. I den politiska verkligheten blir infrastruktur tvåa efter mer synliga insatser i skola och omsorg och snygga rabatter. Detta har Centern försökt stävja med övertygelsen att utan fungerande el, hamn och vatten/avlopp faller hela staden samman. Det som inte syns är de facto grunden för vår välfärd.
Därför har vi också motionerat om och argumenterat för en bolagisering av Mariehamns stads VA-verk. Det skulle skapa transparens och tydlighet och göra det möjligt att reinvestera i ett alarmerande föråldrat ledningsnät. Precis som hänt i Mariehamns Elnät Ab och Mariehamns Hamn Ab. Bolagsformen är i alla avseenden överlägsen dagens råddiga avdelningsstruktur där satsningar på synlighet (omsorg och skola) än mer prioriterat än sådant som inte syns, som till exempel rör i marken. 
När stadsfullmäktige möttes i tisdags var vår förhoppning att bolagiseringen av väldigt självklara skäl skulle bli verklighet. Vi ser inga "risker" med att göra verksamheter bättre. Det visade sig emellertid motigt och beslutet blev att VA-verket fördes tillbaka till stadsstyrelsen med budskapet att bolagiseringen ska genomföras.
Vi är inte helt nöjda med det beskedet och förstår inte riktigt problemet. Bolagisering gör verksamheter effektivare, personalen mer engagerad och räkningarna till medborgarna lägre.
Om man inte genomför denna bolagisering nu riskerar framtidens vatten och avlopp att bli en oerhört dyr historia för stadsborna och då blir det omsorgen och skolan som drabbas.
Vår förhoppning är att stadskansliet i brådskande ordning återkommer till stadsfullmäktige för ett nytt och rätt beslut.
 

Kommentarer

Populära inlägg