Oförsonligt mot kommunerna

”Trumpifiering”, skriver socialdemokraten Nina Fellman att jag gör mig skyldig till. Ungefär som jag själv tycker landskapsregeringen gjort förut, handla utan att tänka. Det finns tydligen en Trump lite varstans.

På vilket sätt jag skulle göra mig skyldig till att ”trumpifiera” debatten förklarar hon inte. Varför skulle hon? Det är ju helt i linje med hennes oförsonliga ton gentemot de åländska kommunerna. De har fel och hon har rätt och centralisering är framtiden. Om så sker är det helt i enlighet med all socialistisk teori. Färre ska bestämma över fler.

Jag ber att få invända. Min uppfattning är att det blir bättre ju fler som är med och bestämmer. Närdemokrati är förklaringen till att Åland är en framgångsrik liten del av en stor värld. Vi är agila och handlingskraftiga istället för planekonomiska och centralstyrda. Fellman och den socialistiskt inriktade landskapsregeringen vill avdemokratisera ett i stort sett välfungerande kommunalt system. DET är i allt väsentligt ett sätt att trumpifiera vårt samhälle.

Åsub fick ett omöjligt uppdrag och fungerar i dag som en krockkudde för en landskapsregering som satt den åländska välfärden i händerna på konsulter istället för att fatta egna beslut. Här kan man läsa deras senaste rapport.

Med anledning av detta skrev jag en kortare insändare till tidningarna:


Åsub är inte problemet

Av för mig oklara skäl drar kansliminister Nina Fellman (S) in Åsub och undertecknad i ett resonemang kring varför hon vill centralisera förvaltningen och avdemokratisera kommunerna. Jag och Centern har ett hundraprocentigt förtroende för Åsub som den här gången fick ett omöjligt uppdrag av landskapsregeringen.

För Centern är självstyrelsen och demokratin centrala frågor. Därför är det kommunerna och dess invånare som ska hantera sin egen framtid. Mot den bakgrunden är det viktigt att hitta långsiktiga konsensuslösningar hellre än påtvingade förändringar som i själva verket blir försämringar.

Åländsk Center
Jörgen Pettersson
Ordförande

Vill man förändra gäller det att få medborgarna med sig. Inte styra och ställa i frågor man saknar insikt i. Det är gammal och beprövad ledarskapsteori.

Kommentarer

Populära inlägg