Hurra för Sameland!

I dag är det festligt värre i Trondheim där samerna samlas för att fira att det gått etthundra år sedan det första samemötet; på samma plats. Sedan dess är den 6 februari samernas egen nationaldag. Om detta har jag skrivit tidigare, vi minoriteter emellan ska hålla reda på varandras födelsedagar!

Fast trots att det gått ett helt sekel från mötet där man fastställde de samiska målsättningarna mot Finland, Sverige och Norge är det fortfarande mycket som borde göras. I Finland har man till exempel inte ratificerat ILO:s konvention 169 som handlar om ursprungsfolk och stamfolk. Det har inte heller Sverige gjort medan Norge skött sig betydligt bättre. Detta påpekar också Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson i ett uttalande som jag gärna citerar och stöder:

”Staten Finland har i årtionden kränkt ursprungsbefolkningens rättigheter. Det vore viktigt att Finland nu under loppet av jubileumsåret för såväl samernas nationaldag som Finlands självständighet äntligen skulle ta sig i kragen och ratificera konventionen. På så sätt kunde man också stärka samernas förtroende för statsmakten. Samerna är Europas enda ursprungsfolk, och deras rätt till bevarande av sitt språk, sin kultur och utövande av sina näringar handlar om deras mänskliga rättigheter.”

Här kan man lyssna till ett reportage i Sveriges radio om jubileet.

Det är gott om samer på plats i Trondheim där man firar att det gått etthundra år sedan det första sametinget. Grattis! Foto: Sametinget.

Kommentarer

Populära inlägg