Hela Åland måste enas

Hemkommer från en spänstig eftermiddag i Godby där Åländsk Center höll höststämma med drygt trettio deltagare. Det bjöds på glögg och kaffe och lussebullar och pepparkakor och mängder med diskussioner. Särskilt fokus låg på den stora social- och hälsovårdsreform som pågår i Finland och som riskerar ställa hela självstyrelsen på ända. Med anledning av det gjordes ett uttalande som hela stämman står bakom. Det är hög tid att ena hela Åland och upphöra med arbetet att splittra kommuner och ålänningar.


Det var fullsatt i den gamla skolmatsalen som numera tjänstgör som vandrarhem intill idrottscentret.
CENTERN UPPMANAR LANDSKAPSREGERINGEN ATT TYDLIGT OCH AKTIVT FÖRSVARA DEN ÅLÄNDSKA SJÄLVSTYRELSEN
I Finland planeras som bäst en av de största reformerna av offentlig förvaltning som någonsin genomförts då social- och hälsovården tas från kommunerna till en ny landskapsnivå; något som på många sätt redan genomförts i landskapet Åland. Trots att den finska vård- och landskapsreformen (Sote) inte direkt berör autonoma Åland, riskerar den föreslagna finansieringen av reformen att medföra allvarliga konsekvenser för alla ålänningar. Staten avser höja statsskatten avsevärt och begränsa kommunernas skatteuttag i motsvarande mån.

På Åland är redan sjukvården överförd till landskapet och ett arbete pågår med att sköta vissa specialområden inom socialvården mer samordnat än i dag. Lagtinget saknar juridiska möjligheter att tvinga kommunerna till sänkt skatt eftersom deras uppgifter inte förändras på samma sätt som i Finland. Enligt riksdagens grundlagsutskott går det inte att göra sådana ingrepp i den kommunala självstyrelsens mest centrala drag att självstyrelsen urholkas i sak (GrUU 31/1996). Att beröva de åländska kommunerna 2/3-delar av deras beskattningsrätt utgör enligt Åländsk Center ett sådant ingrepp i den kommunala självstyrelsen.

Centern konstaterar att en modell där lagtinget via höjd klumpsumma ska kompensera de åländska kommunerna är oacceptabel. Reformen rubbar den finansiella balansen mellan landskap och kommuner och slår samtidigt undan benen för den åländska skattepolitiken på ett sätt som står i strid med Ålands självstyrelselag.

Åländsk Center stöder därför till fullo landskapsregeringens ansträngningar att åstadkomma en lösningsmodell som kränker varken kommunerna, det privata näringslivet, den enskilde ålänningen eller Ålands självstyrelselag. Centern är redo att på alla vis fortsätta bidra till att denna uppblossade konflikt kan lösas.

Centerstämman uppmanar landskapsregeringen:

- Att kräva att ålänningarna till alla delar undantas från den finska Sote-reformen genom att den höjda statsskatten inte påförs en på Åland bosatt person;

- att omedelbart tillsätta en expertutredning för att kartlägga vilka delar av beskattningsrätten som behöver övertas för att få en fungerande helhet ifall denna modell blir aktuell som en lösning på behörighetskonflikten;

- att avvakta med alla pågående reformer rörande den kommunala sektorn tills dess effekterna av Sote-reformen klarlagts. Att skydda självstyrelsen är det just nu övergripande och viktigaste arbetet för hela Åland.

ÅLÄNDSK CENTER
Godby den 4 december 2016

Kommentarer

Populära inlägg