Åland behåller bostadsbidrag

Medan övriga Finland är redo att sänka sina bostadsbidrag är förslaget att Åland ska hålla dem på nuvarande nivåer för såväl vanliga behövande som för studerande. Själv sade jag följande i debatten vilket kanske inte hör till det spänstigaste jag någonsin yppat. Fast det är trots det en viktigt fråga!

Talman,
i den bästa av världar skulle bidrag inte behövas. Därför borde den övergripande målsättningen i allt vi gör handla om att ge folk förutsättningar att klara sin egen tillvaro och på egen hand sköta sin försörjning. Folk växer genom att kunna sköta sin egen vardag. Där är vi inte riktigt ännu och därför är det viktigt och betecknande för varje modernt samhälle att ta hand om de svagaste. Mot den bakgrunden stöder Centergruppen denna ändring om tillämpning på Åland av lagen om bostadsbidrag. Det är ett klokt sätt att använda självstyrelsens verktyg att göra gott för den egna befolkningen. I Finland gör man uppenbarligen inte den bedömningen utan ämnar sänka de maximala boendekostnader som anses godtagbara när det gäller nivån på bostadsbidraget. Skälet till det är förstås av ekonomisk natur, man vill spara in på de statliga utgifterna, kosta vad det kosta vill när det till exempel gäller utbetalningen av socialstöd vilket landskapsregeringen påpekar i beredningen. Ändå väcker det såklart frågor varför Finland väljer att gå mot de svagaste.

Man påpekar vidare från landskapsregeringens sida att beredningstiden varit extremt kort vilket möjligen inverkat på konsekvensbedömningen vilket såklart inte är optimalt och sätter ett större ansvar på utskottet. Här kan man ställa sig frågan varför beredningstiden varit så kort, det är ju inte precis första gången vi drabbats av detta. Enligt minister Wille Valve fick man den här gången vetskap om de finländska planerna tack vare ett pressmeddelande vilket känns rätt tunt. Det kan mot den bakgrunden finnas skäl för utskottet att syna några av de tänkta konsekvenser av att inte sänka bostadsbidraget. Är nivån lämplig? Ska den rentav höjas? Gör bidraget tillräckligt nytta? Varför kom lagförslaget så sent?

Detta är ett gyllene läge för utskottet att bena ut varför vi faktiskt har 491 hushåll som inte mäktar med sina boendekostnader och vad är egentligen orsaken. Är boendekostnaderna på Åland högre än i Finland eller de disponibla inkomsterna lägre?

Vi stöder därmed med varm hand att lagförslaget går vidare till finans- och näringsutskottet.
Hur illustrerar man ett ganska tråkigt inlägg? Med hjälp av en ganska tråkig bild!

Kommentarer

Populära inlägg