Rapport från Hamburg

Mötet klart och Åland har ännu en gång lyft självstyrelsen och möjligheten att lösa konflikter på fredlig väg. Så här lyder pressmeddelandet från Hamburg:
Den 14-15 november 2016 höll den parlamentariska Östersjökonferensen (BSPC:s) ständiga kommitté möte i Hamburg. Vid mötet deltog Jörgen Pettersson som ny vice president för BSPC. Vid mötet deltog även utskottssekreteraren Niclas Slotte.
Mötet inleddes med en presentation av forsknings- och vetenskapsstrategin för östersjöregionen. Vid mötet diskuterades ingående uppföljningen av resolutionerna från BSPC. Mötet beslöt att varje delegation tillskriver sina regeringar och begär synpunkter på resolutionen. Dessa synpunkter vidarebefordras därefter till BSPC:s ständiga kommitté. Även systemet med rapportörer till BSPC:s ständiga kommitté diskuterades och ett eventuellt rapportörskap gällande resolutionerna och uppföljningen av dess implementering i länderna. Frågan kommer att diskuteras vidare vid nästa möte.

Pettersson berättade vid mötet kort om de åländska tankarna och planerna inför konferensen i Mariehamn år 2018. Detta var startskottet för arbetet med att förverkliga konferensen.
Från vänster Niclas Slotte, undertecknad, Bodo Bahr och nuvarande presidenten Carola Veit från Hamburg.

En slags ögonblicksbild.

Och en till...

Supermånen följde med hela helgen.

Kommentarer

Populära inlägg