Lampi duckar för samtalet

Med anledning av en förvirrad och rätt underlig ledare i Ålandstidningen senaste lördag skrev jag några rader till måndagens utgåva:

Var inte rädd för samtalet Lampi
Ålandstidningens chefredaktör Niklas Lampi skriver om ”känslan” på torsdagens presskonferens där representanter för Centern, Obunden samling och Ålands framtid berättade att Moderaterna tackat nej till ett borgerligt regeringsalternativ. Det är lustigt då redaktör Lampi inte var på plats. Inte bemödade han sig heller om att lyfta telefonen för att ringa och fråga.
Detta är inget unikt. Under de fem år jag jobbat i det åländska parlamentet har jag på sin höjd sett Lampi i lokalerna två gånger. Som ett tecken på vad som händer i världen är detta fenomen mycket talande och viktigare än vederbörandes eventuella lättja och/eller folkskygghet. Opinionsbildare fjärmar sig från den verklighet som ter sig läskig och försöker från sin egen skyddade verkstad förklara skeenden utifrån Facebookflöden vars algoritmer gör att man ständigt bekräftar sig själv. 
Det är på det viset Sverigedemokrater vinner mark, Sannfinländare kommer in i regeringen, Brexit blir verklighet och Donald Trump är världens mäktigaste människa. Den fria pressen gör inte sitt jobb, granskarna baserar sina uppfattningar på analytiker som gått vilse och missar därmed verkligheten. 
För att inte bara sänka mig till den pajkastningsnivå som ofta kännetecknar ledarskribenten vill jag samtidigt understryka att Centern naturligtvis har en plan för hur politiken ska skötas. Vi vill utgående från en borgerlig grundsyn skapa ett Åland med stark självstyrelse, friska människor och framgångsrika företag. Vi vill reformera kommunerna utgående från kommuninvånarnas egna tankar. Vi tycker det inte är klädsamt att med hot och orättvis kritik och obegripliga enkäter ge sig på ett huvudsakligen hyggligt kommunalt system. Lika illa är tonen mot alla som tycker annorlunda än regeringen; både hemma på Åland och gentemot omvärlden. 
Vi var därför noga med att inte formulera ukaser i förhållande till våra tänkta medregenter Moderaterna. Vi ville förhandla och prata med dem innan vi detaljformulerade regeringsprogrammet. 
Allt detta menar jag kom fram på presskonferensen som vi kallade till för att vara transparenta och tydliga. Det var viktigt för oss att innan misstroendedebatten berätta att vårt förslag till en borgerlig regering inte vunnit understöd från ett parti som många uppfattar som borgerligt men nu valt att svänga vänster. Att döma av de talrika reportage och kommentarer som sedan dess luftats får man konstatera att vårt initiativ var såväl efterlängtat som nödvändigt.
Centern har i fyrtio år arbetat för hela Ålands bästa och gör det även framledes. När vi ser att tonen i samhället förändras reagerar vi starkt och uttrycker vår åsikt. Vi är också redo att när som helst axla ansvar för självstyrelsen. I våra led har vi erfarenhet, kontakter, entusiasm och en kärlek till det Åland som gjort så mycket bra för så väldigt många. Vår politik är fyrhjulsdrift och framtidstro till skillnad mot den pyspunka som nu råder. 
Avslutningsvis vill jag påminna redaktör Niklas Lampi och alla andra som arbetar med medier på Åland om några råd som jag formulerade i min sista ledare i Ålandstidningen, år 2011. De gäller i ännu högre grad i dag då jag får känslan av att copy/paste-funktionen används allt för ofta: 
Journalistik handlar sist och slutligen om att träffa folk, ringa en j-la massa samtal och sedan berätta storyn så bra och hederligt man kan.
I allt väsentligt gäller samma regler opinionsbildare. Varmt välkommen till nästa presskonferens!
Redaktör Lampi på en sällsynt bild.

Så här valde man att publicera insändaren. Det är varken hederligt eller rätt att stympa rubriker, särskilt inte när man gör dem sämre.


Kommentarer

Populära inlägg