För Åland i Hamburg

Hamburg, i går och i dag. Förberedelser inför Ålands ordförandeår för BSPC 2018 vilket är tidernas läge att sätta självstyrelsen, neutraliteten och demilitariseringen på den internationella kartan. Östersjökonferensen som BSPC kallas på svenska fyller 40 år i år och har under dessa år aktivt bidragit till ökad förståelse och bättre samarbete mellan länderna runt Östersjön. Tack vare BSPC får Åland också en hög tyngd i Östersjön, själv hade jag för någon månad sedan förmånen att lyfta Åland inför alla talmän i Europa! Sådana tillfällen uppstår inte så ofta. 

Att Åland tar över ordförandeskapet 2018 är unikt och första gången. Dels arrangerar vi den stora konferensen på hösten och dels får vi på ett aktivt sätt vara med och driva de frågor vi tycker är viktiga. Självstyrelsen kan göra skillnad även för våra betydligt större grannar i Östersjön. 
Hamburg på morgonen är faktiskt ingen vacker syn.

Kommentarer

Populära inlägg