Nyöppning för museer

I går nyöppnade Ålands kulturhistoriska museum och Ålands konstmuseum efter en omfattande renovering. Det första intrycket är världsklass. Tavlorna är hängda på ett sätt som är rättvist för konstverket och lättillgängligt för betraktaren. De olika salarna är rubricerade på ett sätt som ruskar om tanken. Berättelsen finns där och är lättillgänglig utan att bli tradig. Särskilt skoj är avdelningen om Ålands egen van Gogh, Joel Pettersson som i likhet med många andra mästare blev accepterad först efter sin död. Det är en sanning som är lite besvärande och ett bevis på hur svårt det är att leva i omkörningsfilen när andra är nöjda att färdas i sjuttio. Om det skrev jag för något år sedan i en hyllning till JP.

Den kulturhistoriska avdelningen är fräsch och modern och historiskt tyngd; på ett bra sätt. Här trängs Pokémonkort med öllådor, en gammal skrivmaskin, fartygsmodeller, stenskärvor, Julius Sundblom, pistolen som nästan tog kål på Carl Björkman och mycket mer. Ålands dramatiska historia är pedagogiskt beskriven och medryckande presenterad. Från Bomarsundstiden finns en modell av fartyget HMS Lightning där kapten Mundy förde befäl och lotsade sin armada genom Prästösund och därmed förändrade historien som annars hade blivit väldigt rysk. Bomarsundstiden är den epok som mest av alla formade det Åland vi i dag njuter av och den lyfts även fram på ett sätt som är enkelt att begripa.

Åland är resultatet av massor med beslut som på olika sätt skapat en vardag som får idéer att växa och företag att vinna marknadsandelar hemma och borta. Det nya museumet är ett bevis på det och finns det alls någon rättvisa här i världen borde beslutet att inom kort utnämna detta till Finlands främsta museum inte vara så svårt. Just det, samma utmärkelse som Ålands sjöfartsmuseum fick tidigare i år. Här finns en länk till den nyheten.

Tag nu tillfället i akt och hälsa på i denna nyöppnade åländska raritet som skapar en bra grund för att förstå både nutid och framtid. Det känns på många vis trösterikt att hur konstigt man än tycker samhället är i dag, har historien alltid varit lite underligare. Det är också ofrånkomligt att fundera över hur morgondagen ska definiera den tid som just nu är i dag. I morgon är nämligen i dag i går och jag undrar hur det ska gå till att berätta för folk om nöjet och vitsen med att fånga Pokémons i sin telefon.

Trevlig helg!
Vännen Lasse Kärkkäinen har tagit bilden på fiskhuvuden som antingen är strömming eller vassbuk. Som van fiskare har jag en liten invändning. Strömming rensar man genom att riva av huvudet med händerna vilket lämnar oprecisa huggytor. På bilden har man, tycks det, använt en skarpslipad kniv vilket sällan sker. Den detaljen och många fler gör konstverket mer innehållsrikt. 
Pauliina Turakka Purhonens målning är både besvärande och trösterik samtidigt. Kroppsligt förfall lever granne med trygghet och vardag. 
Joel Pettersson har en egen liten avdelning vilket är helt rätt. 
Några av JP:s skapelser vilka inte är enkla att analysera men spännande att betrakta.
Nutidsavdelningen är stoff till samtal och eftertanke.
Innan folk började skriva meddelanden i sin telefon och tyckte telefax var stenålder fanns en annan verklighet. Den kan man se på det nyinvigda Ålands kulturhistoriska museum. 
Fartygen hör ju egentligen hemma i Ålands sjöfartsmuseum men så viktig som sjöfarten varit för hela Åland måste berättelsen såklart finnas med även här.
Trots att Åland var demilitariserat blev öarna till viss del befästa under de två världskrigen. Allt finns väl dokumenterat i samlingarna. Detta har jag berättat om tidigare. 
Badhusepoken var tiden man borde varit med om. Då var Mariehamn en av Nordens coolaste platser och stället dit den tidens hotshots sökte sig till.
En riktig albatross ska såklart finnas i ett åländskt museum. Det får mig att minnas intervjun med Ingemar Palmer som bland mycket annat även seglat på riktigt på Pommern. 
HMS Lightning var fartyget som tog en flotta med skarpt beväpnade örlogsfartyg genom Prästösund. Det blev slutet på den ryska tiden.
Stenåldern är fascinerande men inte riktigt lika enkel att ta till sig som den mer moderna åländska historien. Här kan man läsa mer om hur Åland i tidernas begynnelse uppstod.


Kommentarer

Populära inlägg