Man vinner tillsammans

Som allra bäst pågår den stora och tjugofemårsjubilerande Östersjökonferensen (BSPC) i Riga i Lettland. Drygt tvåhundra delegater från parlamenten kring Östersjön och många fler är på plats för att forma framtidens vardag. Det kretsar kring havet och vilka utmaningar vi har att hantera; till exempel miljö, säkerhet, fred, internationella relationer och mycket mer.

I går ägnades dagen åt förberedande möten och då blev det också klart att Åland får förtroendet att för första gången inneha ordförandeskapet för hela BSPC under år 2018. Det är möjligt tack vare partiöverskridande, framåtinriktade och självstyrelseprogressiva krafter inom den åländska BSPC-delegationen. Att bli ordförande betyder inflytande över agendan i Östersjösamarbetet och det livsviktiga samtalet som parlament ska hålla och, när besluten är fattade, be regeringar genomföra.

Den åländska delegationen har tillsammans visat kraften i att dra åt samma håll och jag är tacksam över den entusiasm som medlemmarna enhälligt visat: Annette Holmberg-Jansson (M), Sara Kemetter (S), Ingrid Johansson (Lib) och Stephan Toivonen (ÅLD). Utåt sett ska Åland hålla en enhetlig linje. Det är hemma vi ska debattera med varandra. Fast den kanske allra viktigaste kuggen är delegationssekreterare Niclas Slotte som byggt ett varumärke långt utöver det vanliga bland medlemmarna i BSPC. Tack vare hans och övriga insatser kan Åland tävla långt ovanför den egna viktklassen. Här är det också viktigt att nämna åtminstone två personer som krattat manegen och gjort Åland trovärdigt i inetrnationella sammanhang. Roger Jansson, som jag efterträdde som sjöfartsrapportör, samt Karl-Johan Fogelström som gjorde ett jättejobb under förra mandatperioden då det bland annat brände till mellan Ryssland och Ukraina.

Nu är det upp till bevis för oss alla på Åland. Nästa år är det Hamburg som håller i rodret med undertecknad som viceordförande. Sedan är det vår tur att sätta Åland, neutraliteten, demilitariseringen och miljön på Östersjöns karta. Nu är tiden inne att berätta historierna som får våra gäster att återvända; gärna tillsammans med andra!


Så här ser den åländska BSPC-delegationen ut som entusiastiskt och enhälligt och för hela självstyrelsens bästa kämpat för att Åland kunde ta hem värd- och ordförandeskapet för den stora Östersjökonferensen år 2018. Från vänster Sara Kemetter, Niclas Slotte (delegationssekreterare), Annette Holmberg-Jansson (viceordförande), Jörgen Pettersson, Ingrid Johansson och Stephan Toivonen. Foto: Wille Rydman.
Nya Åland toppar med nyheten vilket är hedrande för hela Åland. Vi har världens läge att göra något som lyfter vår självstyrelse i internationellt hänseende.
Insidan i Nya Åland.
Ålandstidningens förstasida i dag. 
ÅT fokuserar på partitillhörigheten vilket är sant men inte så relevant. När det handlar om BSPC och det internationella Östersjösamarbetet håller de åländska partierna sams och arbetar i samma riktning; för hela Ålands bästa. Vi ska debattera hemma men hålla ihop utåt.
Kommentarer

Populära inlägg