Krafttag för åländsk mat

En av de allra mest avgörande frågorna i år och alltid är hur vi ska bibehålla och skapa nya arbetsplatser på Åland. Och hur åländska produkter ska nå marknaderna utanför landskapet. I våras blev detta särskilt tydligt då norska Orkla hotade lägga ner fabriken i Haraldsby. Detta blev ett skrämskott som satt fart på hela branschen.

Läget är nu och i höst och framöver skarpt alldeles på riktigt. Är det dyrare att producera saker på Åland än på andra platser försvinner produktionen härifrån. Det är marknadsekonomins kärva budskap. Under sommaren har även Dahlmans känt av detta då åländska djuruppfödare vänt sig till Sverige där priserna är bättre, på samma sätt som ÅCA förlorat mjölkproducenter till Arla. Kostnaderna för till exempel el och avlopp och vatten är för höga på Åland i jämförelse med omgivningen. Sedan tillkommer sjötransporter också.

I ett försök att förstå situationen och hitta lösningar kallar Åländsk Center till Sommarting den 14 augusti. Temat för dagen är primärproduktion och deltagarna i panelen är de mest inflytelserika aktörerna i det åländska livsmedelsklustret. Vi inleder med Ålands producentförbunds ordförande Tage Eriksson och följer upp med presentationer från Dahlmans, ÅCA, Ålands trädgårdshall, Ålands fiskare och Chips/Orkla. Avsikten med hela Sommartinget är att skapa insikt i och förståelse för hur det hela fungerar. Åland är litet och allt hänger ihop.

Är du intresserad av denna för Åland avgörande näring är du varmt välkommen till Uffe på Berget. Det är första gången någonsin hela den samlade branschen finns på en och samma plats i syfte att hitta gemensamma lösningar på morgondagens utmaningar.

Alla är välkomna för att diskutera framtidens åländska livsmedelsindustri.

Kommentarer

Populära inlägg