Inget får bli fyrkantigt

Det handlade om ett integrationsmeddelande i lagtinget i går och diskussionen kanske inte flög men den var ändå bra. Åland har vuxit från 20.666 personer år 1970 till 29.000 i dag. Det är en fyrtioprocentig ökning och kanske mest i Västeuropa. Det har vi klarat av på ett mycket framgångsrikt sätt. Tack vare denna inflyttning är åländska företag framgångsrika och befolkningen internationellt duglig. Tack vare inflyttning är IFK Mariehamn och Åland United snackisar i hela Finland och bortom.

Det aktuella meddelandet är humanistiskt och utåtriktat. Ändå finns det några saker som kan uppfattas som språkpolitiska och måste hanteras i verkligheten. Man kallar svenskan på Åland för andra språk vilket jag tycker är fel, man är beredd att ta fram information för inflyttade på finska (vid sidan av sju andra språk) trots att den informationen redan finns på Hallå Nordens hemsida. Det känns som ett onödigt dubbelarbete i ett allt finskare Finland.

I debatten lyftes vikten av undervisning fram och särskilt läsning, skrivning och räkning. Det är lätt att hålla med men jag vill att den inte stannar där. Vi behöver kreativa ålänningar som hittar lösningar andra inte ser. Därför är skolning mer än att läsa, skriva och räkna. Framför allt kan vi få en väldigt trist värld om alla bara lär sig samma saker. Det insåg redan Einstein!

För exakt fyra år sedan hölls en liknande debatt i lagtinget. Egentligen kunde jag ha hållit samma anförande i dag!

Utbildning handlar inte bara om inlärande av fakta utan om att träna hjärnan att tänka.

Kommentarer

Populära inlägg