Nya regler om vapen

Vi är nästan fyrtio lagtingsledamöter och anställda vid lagtinget som just nu åker runt i Bryssel och lär oss mer om vad den europeiska huvudstaden betyder för Europa, för Finland och för Åland. Det är nämligen mycket det.

Programmet är fullspäckat och det gäller att vara uppmärksam för att hänga med. Gårdagen handlade om allt från sopor till flyktingskris till ett besök i Flanderns parlament och mycket mer. Fast just nu ska det mest handla om det kommande vapendirektivet som, as we speak, är föremål för förhandlingar, kompromisser och huvudbry. I sommar ska det vara klart och dess innehåll kommer att i varierande grad beröra alla åländska vapeninnehavare. OBS, punkterna nertill är än så länge inte fastslagna, endast föreslagna.

Bakgrunden till det nya vapendirektivet är attackerna i Paris den trettonde november i fjol. Fem (5) dagar senare hade EU-kommissionen ett förslag till nytt vapendirektiv klart. Det betyder att förslaget inte har genomgått en normal konsekvensanalys utan att de tjugoåtta medlemsländerna nu måste göra detta på egen hand vilket inte är så enkelt. Det råder milsvidda skillnader i synen på vapen mellan till exempel Finland och Portugal. Den finländska synen är pragmatisk och sund. Ingen stoppar terrorister genom att göra livet surt för vanliga, hederliga, jägare och sportskyttar. Ändå är det antagligen just det som blir konsekvensen. Inget är klart innan det blir klart men det finns en rad olika regler i direktivsförslaget som förändrar vardagen för åländska jägare. Till exempel:

  • Det planeras en minimiålder för att få hantera vapen. Förslaget är 18 år men det tycks kunna bli en kompromiss på 15. Det är ändå annorlunda jämfört med i dag och gör att de riktigt yngsta inte längre kan använda vapen i rådjursskogen, i dag sker sådant på målsmans ansvar.
  • Det föreslås medicinska tester som ska förnyas vart femte år. Detta är helt skruvat och skapar bara mer  byråkrati. Detta försöker Finland (och Åland) stoppa.
  • Gamla vapen är det största dilemmat för lagstiftarna. I Finland och på Åland kryllar av sådana, inte minst som ett minne från krigen då till exempel kinesiska stormgevär importerades i bulk och än i dag finns kvar i de finländska hemmen.
  • Halvautomatiska vapen förslås förbjudas för civila ändamål.
  • Onlinehandeln som till viss del kommit igång föreslås försvinna men ges en öppning. När det handlar om vapen kan man tänka sig en fortsättning OM själva överlämnandet från säljare till köpare sker rent fysiskt.
  • Själva förvaringen av vapen kommer att genomgå en förändring som till stor del (kanske) gör gamla vapenskåp mindre lämpliga.

I samband med informationen om det kommande vapendirektivet framkom också att Finland hör till de vapentätaste platserna i världen och att åländska kommunerna Kumlinge och Kökar innehar tätplatserna i Finland...

I dag väntar en hel dag i EU-parlamentet och -kommissionen innan flyget styr hemåt igen i kväll. På måndag fortsätter debatten i lagtinget och då ska, lämpligt nog, landskapsregeringens redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor diskuteras. I den ingår EU och lite till!

Så här ser det numera ut i vardagen i Bryssel. Bilden är lånad från Daily Mail och AP.
Sofie From-Emmesberger jobbar med utrikes- och säkerhetspolitik på den finländska representationen i Bryssel och är i dag upptagen av flyktingfrågan som plågar hela Europa och Turkiet. Hon liksom alla andra som jobbar med EU-frågor är också väldigt nervösa inför Storbritanniens EU-omröstning den 23 juni. Här finns en länk med allt du behöver veta inför det dramat.
Julia Lindholm är från Åland och jobbar på representationen med frågor som rör och berör landskapet.
Delar av den grupp lagtingsledamöter och anställda vid det åländska parlamentet som är på plats i Bryssel för att lära sig mer om de strukturer som styr även åländska beslut och möjligheter.
Specialrådgivaren för polisiära ärenden Marja Kartila berättade om det vapendirektiv som ska vara klart i sommar och som får direkta följder även för åländska jägare och (antagligen) sportskyttar. 
Till sist drog Marika Paavilainen, specialrådgivare för miljöfrågor, en presentation om det kommande sopdirektivet som ska sätta fart på den cirkulära ekonomin i Europa. Det handlar om hela femtiofyra olika stimulansåtgärder vilka ska skapa hållbarhet och förbättra återvinningsgraden rejält. Även detta arbete mynnar ut i lösningar som Åland måste följa.

Kommentarer

Populära inlägg