En dag att dubbelt fira

Håller fast en fin gammal tradition och lyfter i dag på hatten för prins Edward och Chuck Norris vilka båda fyller år. Prinsen blir femtiotvå och Chuck sjuttiosex.
För ett år sedan var prinsen och hälsade på till Åland vilket Chuck Norris ännu inte gjort. Hoppas någon jobbar på det!

Bilden är från Vikingahallen dit prins Edward kom för ungefär ett år sedan.

Kommentarer

Populära inlägg