Skog är hållbar framtid

Från maten på bordet till guldet i skogen fortsatte färden genom primärproduktionen. Efter nedslaget på Ålands trädgårdshall och lite annat var det Kennet Berndtsson som fattade mikrofonen. Berndtsson är än så länge vd för Carl Rundberg Ab, det ena av två åländska skogsbolag som snart ska bli ett efter ”Ålands genom tiderna mest komplicerade företagsaffär”, som han uttrycker det.

Skog hör till de resurser i vårt samhälle som är förnyelsebart och miljövänligt. Skog binder koldioxid och skog växer snabbt. Träd är hållbart och något som i mycket större utsträckning borde användas i byggen. Bränsle av träd är på samma sätt en energikälla som aldrig tar slut, i motsats till fossila bränslen.

Det åländska skogsbruket är väldigt småskaligt fick vi veta, det finns över 3.000 skogsägare och de allra flesta av dem äger mindre än tio hektar.

Vi åkte också förbi Ab Skogens flis- och såganläggning intill Färjsundet och fick veta att åländsk skog i första hand exporteras till EU-länder men också längre bort; rekordet är till franska Polynesien, mitt i Stilla havet!

Om skog har jag skrivit mycket. Här när finans- och näringsutskottet höll ett öppet hörande kring ny lagstiftning och här i ett resonemang kring flervåningshus tillverkade av trä

Skog är vackert, rogivande och lönsamt.
Kennet Berndtsson kan sin skog och delade med sig av sina kunskaper.

Kommentarer

Populära inlägg