Uppdrag för Ålands Sjöfart

Det i stort sett enda jag ibland saknat från min tidigare vardag som tidningsman på Ålandstidningen är, förutom skojiga arbetskamrater, den självklara kopplingen till den åländska och internationella sjöfarten. Ja, jag driver en blogg för Sjöfartstidningen i Sverige och jag har som BSPC-rapportör besökt olika tillställningar inom shippingen. Allt har varit bra, men...

...inte så bra att det inte kan bli bättre! Därför har jag antagit erbjudandet att ta över utgivarskapet av Ålands Sjöfart, en tidning med anor från år 1939, och i den tidningen och på hemsidan lyfta fram den bransch som skapat det Åland vi känner. Det är en utmaning omöjlig att motstå och just nu pågår arbetet med första numret som kommer i mitten av februari.

I går skickades ett pressmeddelande ut som löd så här:
Tidningen Ålands Sjöfart i ny regi

Den anrika shippingtidningen Ålands Sjöfart övergår i ny regi då publishern Jörgen Pettersson tar över utgivningen av denna publikation som sedan år 1939 berättat om vardagen i den bransch som mer än andra format Åland och dess omnejd.

Avsikten är att lyfta den viktiga tidningen till nya höjder och locka nya läsargrupper. Tidningen utkommer fyra gånger per år och ska distribueras till alla hushåll på Åland samt till prenumeranter utanför landskapets gränser. Dessutom lanseras en ny hemsida www.sjofart.ax som ska berätta om det dagliga livet i den bransch som så många på Åland får sin utkomst från.

”Det ska bli inspirerande att berätta om den vardag och de visioner som finns i hela det åländska shippingklustret. Där kryllar av berättelser och framtidstro och spännande människor”, säger Jörgen Pettersson.

”Vi är glada att ha hittat en skribent som alltid visat stor entusiasm och insikt i en för Åland mycket viktig bransch”, säger Eva Mikkola-Karlström, styrelseordförande för förbundet Ålands Sjöfart som äger varumärket Ålands Sjöfart.

Tidningen och hemsidan Ålands Sjöfart ska i hög grad kopplas till jätteevenemanget Sjöfartens Dag som beskrivs som ”Finlands viktigaste sjöfartsdag” av besökarna. I år arrangeras Sjöfartens Dag i Alandica den 12 maj.

”Det är viktigt för såväl rederier som alla underleverantörer att branschen syns och har en plattform att kommunicera från”, understryker Eva Mikkola-Karlström.

I tidigare utredningar från Åsub har Åland och dess sjöfartsaktörer konstaterats vara ”det största rederiklustret i norra Östersjön” med direkta och indirekta arbetsplatser för 10.400 personer.

”Förutom den lokala åländska shippingbranschen ska vi också hålla ett öga på alla omkringliggande regioner samt den omvärld där allt fler ålänningar är med och jobbar och påverkar. Läsarna kommer att bli överraskade över hur internationellt dagens shippingfolk jobbar”, säger Jörgen Pettersson.

Första numret av den nya tidningen utkommer i mitten av februari.
På bilden ses Ålands Sjöfarts nye publisher Jörgen Pettersson i förgrunden. Bakom står styrelsen för Ålands Sjöfart rf. Från vänster Olof Widén, Leif Nordlund, ordförande Eva Mikkola-Karlström, vice ordförande Hanna Hagmark-Cooper, Daniel Dahlén och Edvard Johansson. Johanna Boijer-Svahnström saknas på bilden. (Foto: Theresa Axén)
Så här berättar Nya Åland om det hela i dag.


Kommentarer

Populära inlägg