Färden gick till banken

Den späckade informationsdagen arrangerad av Ålands näringsliv gick vidare. Efter presentationen av arrangören Anders Ekström och bokhandlare Pernilla Söderlund väntade en dragning i Ålandsbanken av vd Peter Wiklöf och Ålandsdirektören Birgitta Dahlén.

Ålandsbanken är företaget som växt upp med det självstyrda Åland och genomgått liknande kriser (som förvandlats till möjligheter) som självstyrelsen. Några rätt coola fakta lyftes på nytt:

År 1919 bildades banken, samtidigt som striden för att Åland skulle återförenas med Sverige pågick som starkast. Samtidigt bildades Ålands sparbank av samma människor som grundade ÅAB. Skälet var väldigt pragmatiskt. Vart än Åland skulle komma att höra behövdes en självständig bank – vid sidan av de finländska banker som redan fanns närvarande i vårt örike.

År 1942, mitt under brinnande världskrig, gick Ålandsbanken till börsen. Vågat? Absolut. Nödvändigt? Ja, hade det inte skett hade banken riskerat gå under.

År 1982. Nu stod det klart att ÅAB måste hitta affärer utanför Åland. Banksystemet var extremt reglerat och det krävdes tillstånd för precis allt. Lösningen blev Private Banking i Finland, ett dittills okänt begrepp i den finländska bankvärlden.

År 1994. Alla finländska banker räddades med hjälp av statliga ingripanden i form av bankstöd. Utom en. Just det, Ålandsbanken klarade sig på egen hand. Skälet var enkelt. Åland klarade sig bättre än Finland i ”laman”, den förlamande lågkonjunkturen.

Och så vidare. Sedan blev det köp av Kaupthing Bank och en expansion i Sverige som nu börjar bära frukt efter en svår startsträcka

I dag är Ålandsbanken Finlands främsta Private Banking-bank och växer stadigt i Sverige. Åland är inte längre huvudmarknaden. Utlåningen kommer till tjugo procent från Åland, trettio procent i Sverige och femtio procent i Finland. Den åländska delen är alltså minst vilket inte är så konstigt med tanke på befolkningen.

Det har också blivit dags för nästa steg. I samband med informationen till lagtingsledamöterna avslöjade Peter Wiklöf ett splitterbytt och spännande samarbete i syfte att nå Generation Y (födda 1980-2000) som betraktar pengar annorlunda än vi andra. Läs mer om det här.
Vd Peter Wiklöf berättar om Ålandsbanken.
Ålandsdirektören Birgitta Dahlén.


Kommentarer

Populära inlägg