Fler kvinnor än män på jobb

Efter det senaste valet finns numera tio kvinnor i Ålands lagting. Tidigare var det sju, det har alltså skett en förbättring. Arbetet med att nå ett mer jämställt Åland utgjorde ett fokusområde inom Centern. För första gången någonsin lyckades vi nå mer än fyrtio procent kvinnliga kandidater vilket är ett steg framåt, man självklart inte tillräckligt. Arbetet fortsätter.

I dag kom färska nyheter från Nordiska ministerrådet där Åland faktiskt lyfts fram som en föregångare när det gäller jämställdhet i Norden – ett av världens mest jämställda områden. Det känns bra och är även det ett resultat av mångas ansträngningar. Jämställdhet borde vara en självklarhet – vi är ju trots allt lika många män som kvinnor.

Den nya statistiken som kan läsas här visar att Åland har flest kvinnor per capita ute i arbetslivet. I själva verket är det fler kvinnor än män som jobbar vilket är unikt i Norden. På alla andra platser är förhållandet det motsatta.

Här finns mycket att fundera på om man vill grotta ner sig i siffror. Några exempel:
• Svenska och danska kvinnor är minst representerade i börsbolagens styrelser.• Åland ligger i topp när det gäller förväntad livslängd bland nyfödda, nästan åttio år för män och närmare åttiotre för kvinnor.• Isländska män är bäst på att ta ut pappaledighet.• Finländska småbarn går minst på dagis.• Svenska män utför mer hushållsarbete jämfört med övriga nordiska män.
Vilka slutsatser man kan dra av allt detta ligger som så mycket i betraktarens egna ögon. Själv har jag lyft den åländska jämställdheten på olika sätt i bland annat lagtingets talarstol.

Åländska kvinnor är fler än männen i arbetslivet visar färsk statistik från Nordiska ministerrådet.

Kommentarer

Populära inlägg