En text för Ålands barn

Jag vaknar på Shetland, sträcker ut mig i sängen, tar mig till köket, häller upp en kopp rykande hett kaffe och blickar ut över havet där man ibland kan få se valar som hoppar genom sunden. Fiskebåtarna finns överallt. Det vilda blir det tama.

I dag firas bland annat FN:s konvention om barnens rättigheter (Barnkonventionen) genom att Rädda Barnen på Åland ordnar en fortbildning kring barns rättigheter och deras vardag. Jag hade gärna deltagit men det är för långt från Lerwick.

Jag känner mig dock bekväm med tanken på att ständigt hålla barnperspektivet i minnet. Det har jag lyft i såväl debatt som i det mer dagliga partiarbetet. Ibland är det utmanande, som till exempel när det handlar om att förklara för dagens vuxna varför de inte ska dricka alkohol och köra bil för att det är en olycklig signal mot de yngre. Eller varför dagens vuxna ska låta bli att dricka vin i stadens parker för att det uppmuntrar ungdomar att göra likadant. Det är barnperspektiv på riktigt. Det är det också att sätta in åtgärder så tidigt som möjligt.

När det gäller Barnkonventionen är Åland i gott sällskap. Etthundranittiofem länder har undertecknat avtalet som därmed hör till världens mest garanterade konventioner. Ändå far barn illa och det är något som aldrig får hända. Någonsin.

Barnkonventionen består av hela femtiofyra artiklar men kokar man ner dem till fyra är dessa:
  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som har ratificerat den.
  • Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. Begreppet ”barnets bästa” är konventionens grundpelare och har analyserats mer än något annat begrepp i barnkonventionen. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall.
  • Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas. Detta handlar inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen.
  • Barnets rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör hen. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad.
I sammanhanget bara måste jag också lyfta fram den text som mer än många etsat sig fast i mitt medvetande. Den handlar om att döda ett barn och är en så kallad klassiker.

Det här undertecknade jag i somras på Lappo! (Foto: Danielle Lindholm) 
Killen till vänster heter Zacke och är en garanti för att hans farsa aldrig glömmer bort de unga i vårt samhälle. 
Den här utsikten är helt okej en vanlig fredagsmorgon. Hej Shetland.
Och efter allt detta måste man vila en liten stund.

Kommentarer

Populära inlägg