Folk borde cykla mer

Det var lika hett i stadshuset i går kväll som det var kallt där i vintras. Genomsnittligt alltså en perfekt tillvaro för stadsfullmäktige!

Gårdagens möte ägnades åt både högt och lågt och mittemellan. Jag slog ett slag för fortsatt bolagisering av VA-verket för att på sikt skapa mer rättvisa avgifter för stadsborna, på samma sätt som hände då elverket blev Mariehamns Elnät Ab.

Fast mest pratade jag om trafiksäkerhet. Så här löd mina tankar:

Ordförande,

det är mycket bra att vi även i stadsfullmäktige hanterar trafiksäkerhetsfrågor. Det kan låta teoretiskt men hör antagligen till våra alla viktigaste uppgifter mot bakgrund av större rörlighet och snabbare fordon. Det ska vara så säkert och förutsägbart som möjligt att vistas i trafiken. I det arbetet saknas inte utmaningar. Vi har ändå att göra med en stad som vuxit med cirka tusen personer sedan millennieskiftet. Det är tusen fler människor som ska ta sig fram och tillbaka från jobb och hem och till det ska läggas alla de besökare som kommer med bil från Västerhamn. Dessutom hörde vi tidigare att mängden fordon ökat ännu mer. Åland som helhet hör till världens per capita biltätaste områden.

När det gäller själva uppföljningen av trafiksäkerhetsprogrammet är det behäftat med många osäkra faktorer. Underlaget är, som alltid när det handlar om Åland och trafik, extremt litet och jämförelserna haltar. Till exempel när det gäller hur man klassar begreppet personskada. Trots det är mönstret tydligt. Det krockas friskt i Mariehamn och värst är det på Storagatan/Torggatan, i Rökerirondellen samt i Bläckfisken och Sjukhusbacken. Det är inte så konstigt, där är trafiken som allra mest intensiv. Ju fler fordon, desto större risk för kollisioner. Här pågår ett ständigt arbete i infrastrukturnämnden med att göra vägarna säkrare och långsammare. 
Jag noterar också att svaret till Mariehamns stad från Ålands landskapsregering andas beredskap och vilja att delta i det fortsatta arbetet för att skapa större trafiksäkerhet. Det måste dock tilläggas. Säkrare vägar kostar mycket pengar och infrastruktursektorn i Mariehamn har kämpat hårt med de senaste årens nedskärningar. Sådana resulterar oundvikligen i prioriteringar och då är det inte säkert att vägar kommer först. Det finns mycket annat som också måste göras, till exempel omfattande reinvesteringar i vatten- och avloppsledningar och en hamn som ska skötas om. Att många vägar i Mariehamn ser risiga ut beror inte på bristande vilja i nämnden men är pengarna slut så är pengarna slut. Även av det skälet vore det viktigt att bolagisera sådana avgiftsfinansierade verksamheter som kan sköta sig själv och använda de direkta skattemedlen till just en säkrare infrastruktur.

Fast det handlar om mer än så. Detta trafiksäkerhetsprogram är på många sätt detaljerat men jag saknar möjligen en analys kring andelen män och kvinnor som är inblandade i alla dessa olyckor. Det är tyvärr nog ingen vild gissning att unga män är överrepresenterade i olycksstatistiken. Unga män kör alldeles för ofta uselt och dumdristigt. Tyvärr. 
Mot den bakgrunden kunde man hålla i minnet att på särskilt utsatta platser där man från början vet att många unga förare finns ha beredskap på även nya lösningar och punktinsatser. Jag tänker till exempel på Idrottsgatan och kringliggande gator intill gymnasiet och idrottsanläggningarna. Där är det inte många hastighetsbegränsningar som åtlyds och där är boende ibland livrädda för sin egen del och för sina barns vidkommande, särskilt nu med mycket folk i farten. Så borde det inte vara. Kanske är inte bumpers över hela staden svaret men vi borde överväga särskilda lösningar på utsatta områden. Vi borde vara pragmatiska. Det kan röra sig om strategiskt utplacerade blomlådor, tydligare skyltar eller aktivare information i skolor. I sista ändan bör man också överväga en generell hastighetsbegränsning om 30 kilometer per timme i hela Mariehamn men det är ett större beslut som kräver noggranna analyser. Det finns säkert nackdelar som inte syns från just den här talarstolen. Fast enkelt är det inte i dag med alla olika fartbegränsningar i vår stad.

Till sist och för övrigt tycker jag vi borde cykla mycket mer. Det borde vi på alla vis uppmuntra. Mariehamn är en stad som gjord för cyklister med korta avstånd och flest soltimmar i hela Norden! Dessutom behöver vi alla motionen som kommer på köpet. Tack för ordet.
Så här borde det se ut överallt i Mariehamn. Folk på cykel mår bättre! Bilden är dock från Örebro och människorna känner jag tyvärr inte.

Kommentarer

Populära inlägg