Här hyllas IFK-hjältarna

I ett lite kylslaget och blåsigt Mariehamn samlades i går en grupp entusiaster och gamla men långt ifrån slagna hjältar på Wiklöf Holding Arena. Syftet var att hylla den historia som skapat idrott och välfärd på hela Åland. Den Fyruddiga Stjärnans Order (DFS) har sett till att historien om IFK Mariehamn lyfts fram på ett hedervärt och tydligt sätt. Bra gjort!

I den åländska idrottshistoriken ”Ålands Idrott – en historia om en ö och dess hjältar” lyfts flera episoder fram från invigningen av det som då kallades Idrottsparken. Som till exempel när dåvarande presidenten P.E. Svinhufvud kom till Mariehamn år 1933:
1933 sker den högtidliga invigningen av den nya idrottsplanen i Mariehamn inför tusentals åskådare. Det är såklart en milstolpe i all idrottslig utveckling. Bra sport kräver bra anläggningar. Det är rättvist att slå fast att 1933 på många sätt är ett år lika viktigt som 1922, då idrotten på allvar tog fart på Åland. Den nya idrottsplanen växer fram 1930 och 1931. Sommaren 1932 läggs banorna av AB Vägförbättringar från Stockholm, samma företag som sköter om landskapets samtliga vägar. 
Invigningen av Idrottsplanen sker under två dallrande sommardagar, 15-16 juli 1933. De första tävlingarna inleds på olympiskt vis med flaggparad och inmarsch av de 50-talet deltagare. I festtalet inför 600 åskådare understryker ÅID:s ordförande, bankdirektör Jan Sundberg den stora betydelse planen förväntas ha för idrotten. I gengäld påminner han om de förpliktelser en satsning som en idrottsplan för med sig för själva idrottsrörelsen. Alla ålänningar kommer inte till stan för den nya idrottsplanen, så stort är ännu inte sportande. Det ska ta bra många år ännu innan det i alla läger anses rumsrent att leka och idrotta.

Inte bara invigningen lockar, många kommer till stan denna helg för att se president P.E. Svinhufvud som händelsevis är på plats i Mariehamn tillsammans med sin hustru. Han möter den åländska ledningen och diskuterar bland annat polisväsendet och fornminnesvården vilka är områden som Åland så småningom övertar som sin egen behörighet.
 
Kvällen spenderar Svinhufvud på Societetshuset. Till en början med sin hustru som sällskap, mot slutet på egen hand noterar professor Matts Dreijer i sina memoarer ”Genom livets snårskog”. Svinhufvud eller ”Ukko-Pekka” som han kallas trivs bra, smuttar på sitt glas och följer med välbehag de dansandes rörelser.
”Han log i mjugg medan han med kraftig hand strök sina yviga mustascher. Alla kunde se att president Svinhufvud var väl tillfreds med Åland”, skriver Dreijer.
Invigningen av Mariehamns idrottsplan väcker gensvar även utanför Åland. ”Idrottsbladet” skriver:
 
”Genom planbygget kunna idrottsmän från främmande orter inbjudas. Så har idrottens brygga slagits över till Sverige och fastlandet. Utan vidare kommer detta att ge en epokgörande vändning åt idrotten på Åland.”
Gårdagens historiehyllning på Wiklöf Holding Arena sköttes av kommerserådet Anders Wiklöf som i ett tidigt skede utmärkte sig som såväl habil släggkastare som blivande diplomat:
IFK satsar på nytt hårt på sina Midsommarspel. De tävlingarna var stora på 1950-talet, något mindre populära på 1960-talet men nu på väg uppåt igen. FUIA-löparen Rune Holmén som tävlar för Helsingfors IFK deltar regelbundet tillsammans med sin blivande hustru Nina och andra landslagsmän. De blir alla i skuggan då mytomspunne svenske diskuskastaren Ricky Bruch dyker upp med eget privatplan till mästerskapen 1970. Det är bara ett litet problem. Diskus är inte med i tävlingarna. Detta gör Ricky Bruch, som planerat världsrekordförsök, förbaskad och hans vredesutbrott vill ingen vara i närheten av. Det ordnar upp sig först sedan IFK:s släggkastare Anders Wiklöf visar prov på sin omtalade känsla för vad som går hem och bjuder diskusjätten på gräddtårta och en pratstund i det egna hemmet.
Anders Wiklöf gör sig redo att avtäcka den nya hyllningstavlan på Wiklöf Holding Arena i går onsdag.
Med kraften från fornstora dagar som släggkastare var ett skynke såklart ingen match för Anders Wiklöf.
Håkan Lindberg är ordförande i DFS och den som hoppat längd längst av alla i Idrottsparkens och åländsk historia.
Det var stort intresse för denna avtäckning. 
Så här ser den ut, historien om IFK Mariehamn och de människor som fyllt klubben med innehåll.

Kommentarer

Populära inlägg