Jag valde att se framåt

Det är ett brett spann i Ålands lagting. Ena dagen är det omröstning om man ska använda hon eller han eller hen i lagtexter och plötsligt handlar det om tilläggsbudget och framtid.

Jag hade i går att i salen presentera finans- och näringsutskottets betänkande över årets andra tilläggsbudget. Jag valde att blicka framåt istället för bakåt. Trots allt är det ju bara åt det hållet man faktiskt kan göra skillnad om man inte är tidsresenär.

Jag lyfte den utomordentligt viktiga sjöfarten och Högskolan på Ålands planerÅland Shipping Academy. Det är ett viktigt exempel på framtidstro och möjligheter. Sedan berörde jag den minst lika betydelsefulla satsningen som är ett resultat av Team Åland. Det handlade mycket om visioner och framtidsplaner vilket jag på ett övergripligt plan föredrar varje dag i veckan.

Så här lät anförandet:
Talman,
skulle verkligheten till alla delar anpassa sig till planer skulle vi inte behöva hantera tilläggsbudgetar överhuvudtaget. Då skulle det räcka med en årlig planering och sedan hålla sig till kartan och bortse från terrängen. Tack och lov är så inte fallet. Vi bygger samhälle och hanterar människor som har drömmar och idéer. Vi möter såväl möjligheter som utmaningar och ska då hantera dessa och göra så klokt som möjligt för hela Åland. Just den här tilläggsbudgeten andas framtidstro och en vilja att hitta vägar mot vår gemensamma framtid.

Det är bra och det är nödvändigt. Som ni alla läst i den bifogade rapporten från Ålands statistik- och utredningsbyrå väntas tillväxten i år fortfarande vara svag om än bättre än i fjol. Finland befinner sig i en synnerligen svår ekonomisk sits och kraftiga nedskärningar är att vänta i statsfinanserna när regeringsförhandlingarna som pågår i Helsingfors har landat. När detta sker är det sannolikt att inbesparingarna också spiller över på Åland. Vad det betyder måste vi återkomma till.

Jag kan vidare konstatera att likviditeten fortsättningsvis är god och precis i dag har finans- och näringsutskottet nåtts av beskedet att vi i slutet av detta år kommer att ha fyrtitre miljoner euro i kassan, om inget oförutsett inträffar. Det är betryggande men inte tillräckligt för att luta oss tillbaka. Samhällets alla nivåer måste fortsättningsvis hålla mycket stark kontroll över kostnaderna och se till att befintliga resurser utnyttjas så mycket som möjligt.

I arbetet med detta förslag till andra tilläggsbudget har vi från utskottets sida valt att huvudsakligen lyfta fram tre olika områden – två som andas optimism och möjligheter samt ett som förhoppningsvis ska göra hela Åland lite mer hållbart.

Vi tillstyrker att sjöfartsutbildningen samordnas till Ålands sjöfartsakademi och aktivt marknadsförs i vår omvärld inom ramen för Högskolan på Åland. En stark högskola och en bra sjöfartsutbildning som dessutom hör till åländsk egen behörighet är en viktig del i våra framtida tillväxtmöjligheter. Här kan vi hitta inflyttning, arbetsplatser och en unik chans att locka studerande till Åland och visa vad vi kan erbjuda. Det har visat sig att många som kommer till Åland för att studera även stannar kvar och stärker vårt samhälle. Nu råkar jag själv vara lite av en sjöfartsnörd och tillbringade förra veckans torsdag tillsammans med branschen på Sjöfartens dag. Där framkom två saker väldigt tydligt. Det råder optimism i näringen och nya regler kan skapa intressanta möjligheter. Till exempel står rederier över hela världen inför ett massivt utbildningsbehov i form av de nya så kallade Manilla-reglerna. Detta kan rätt hanterat innebära massor av jobb för denna nya sjöfartsakademi och därmed viktiga arbetsplatser för hela Åland. Det gäller att ha strukturerna i skick för att detta ska lyckas.

Den andra tydliga offensiven från landskapsregeringens sida är kanske ännu viktigare och helt säker mer övergripande. Det kan om allt går vägen stärka det åländska samhället och göra vårt landskap intressant för vår omvärld och därmed bidra till en hållbar tillväxt. Team Åland är en modig satsning som förhoppningsvis och rätt hanterad kan utgöra en grund för ett modernare näringsliv och projekt som annars kanske inte hade förverkligats. Från utskottets sida stödjer vi varmt tanken på att Team Åland riktar sig mot hela Åland och en mängd olika områden. Mariehamns roll som centralort ska stärkas. Landsbygdens roll som upplevelsecentrum och gastronomisk kornbod ska marknadsföras. Skärgården ska ta hjälp av digitalisering för att berätta varför man är och borde vara ett oemotståndligt besöksmål. Storytellingen syns också i att en del av Team Åland handlar om stärkandet av satsningen ”Film på Åland”. Varumärket och bilden av vårt landskap behöver alla delar, mycket uppmuntran och ständig marknadsnärvaro. Alla vet att den som inte syns, inte finns. När man som Åland är litet i en stor värld gäller det att vid sidan av att synas även höras. Utskottet hoppas Team Åland ska sätta fart på allt detta och önskar lycka till.

Det tredje området vi tittat närmare på är förslaget om 200.000 euro i stöd för miljöinvesteringar. I klartext handlar det om att förädla och förbättra hanteringen av allt det bioavfall som skapas på Åland varje år. Det är stora mängder och det är inte problemfritt. Avfall är avfall även om det varit mat. Dessa föreslagna pengar ska användas till att förbättra dagens hantering hela samhället till fromma. Finans- och näringsutskottet valde att besöka den i dag största aktören på marknaden i Sund, Gunnarsby och sökte information om verksamheten och de utmaningar som måste hanteras. Vi har erfarit att verksamheten förvisso vuxit men också förbättrats efter hand. En deponi är inte enkel att placera på en ö som inte är så stor och det är viktigt att göra allt som är möjligt för att minimera olägenheterna för alla berörda.

Talman, 
om denna tilläggsbudget antas avser vi använda 369.278.000 euro åt att driva vårt Åland. Allt kommer inte att förverkligas emedan vi alltid måste anpassa planerna efter verkligheten. Ändå är det viktigt att ha dessa visioner och ständigt omfamna framtiden. Bara genom att lyfta fram möjligheterna skapar vi förutsättningar. Mot den här bakgrunden är det ett enigt finans- och näringsutskott som står bakom detta betänkande och att lagtinget antar landskapsregeringens förslag till andra tillägg till budgeten för år 2015 samt att lagtinget beslutar att andra tillägget till budgeten för år 2015 ska tillämpas omedelbart i den lydelse den har i lagtingets beslut. (SLUT)
Budgetbetänkandet och tilläggsbudgeten antogs enhälligt men trots det blev det en stunds oppositionellt jämmer som gick ut på att ta reda på om glaset var halvfullt eller halvtomt. Jag ser gärna mig själv som optimist vilket man inte kan anklaga den andra sidan för. Fast det visste redan Winston Churchill och sade det förstås bättre än alla andra:

”En pessimist ser svårigheten i varje möjlighet; en optimist ser en möjlighet i varje svårighet.” Winston Churchill visste redan för sjuttio år sedan hur det skulle låta i Ålands lagting denna vår...

Kommentarer

Populära inlägg