En bra dag för hela Åland


Den åländska sjöfarten har över tid varit den näringsgren från vilken många framgångssagor startat och samhällsbärande företag grundats. Förutsättningarna har förändrats men shippingen är alltjämt en urstark motor för hela Åland när det gäller sysselsättning, transporter och samhällsekonomin.

Sjöfarten är också ett starkt skäl för alla de som varje år kommer till Sjöfartens Dag i Alandica för att träffas och skapa grund för nya affärer. Det hände sig i torsdags och det blev en dag fylld av framtidstro, inspirerande föredrag och möten. Sjöfartens Dag har under syskonen Dan Mikkola och Eva Mikkola-Karlströms ledning utvecklats till landets viktigaste mötesplats för den sjöfartsnäring som gjort så mycket för Åland, Finland, Sverige och resten av världen. Deras rederi Godby Shipping vann för övrigt, mycket välförtjänt, Alandia Försäkrings pris till årets tryggaste arbetsplats.

Jag agerade moderator hela dagen och höll först i ett seminarium om roro- och ropaxfartyg för att sedan leda diskussionen som Ålands landskapsregering tagit initiativ till. Det handlade om hållbar sjöfart och finansiering av nybyggen – två ämnen som båda är ständigt närvarande i rederiernas strategiska grupper. Jag skrev mer om dessa föredrag på Ålandsbloggen för Sjöfartstidningen.

Shipping Policy Seminar som regeringens initiativ hette öppnades av finansminister Roger Nordlund som underströk att sjöfarten är det som gör Åland större än Åland egentligen är. Det bevisades denna dag av att alla hotellrum var fulla och att rederikontoren i såväl Sverige som Finland gapade tomma. De som jobbar där var i Mariehamn! Nyvalde riksdagsledamoten Mats Löfström fyllde på och betonade vikten av att samarbeta mellan rederier, länder och privat och offentligt. Sjöfarten är oerhört viktig för hela Finland och måste därför skötas om.

Dagen slutade inte förrän torsdag blivit fredag och även då var samtalen många och intensiva. Jag gick ett varv i Ålands sjöfartsmuseum där sällskapet höll till och njöt stort över att se så många kloka, inflytelserika och framåtinriktade människor ha roligt tillsammans. En av Ålands styrkor är alldeles klart att vara en mötesplats för andra – och oss själva.

Ha en fin lördag och glöm inte bort att komma på vårens roligaste stämma i Hammarbo i morgon söndag kl 14.00. Det blir kaffe och stor trivsel!
Ålänningar på plats i Alandica tillsammans med den bransch som byggt det Åland vi lever i i dag. Finansminister Roger Nordlund, infrastrukturminister Veronica Thörnroos, riksdagsledamoten Mats Löfström och undertecknad, bland annat ordförande i finans- och näringsutskottet i Ålands lagting.
Mats Löfström försökte smyga sig in utan att någon märkte det. Jag såg det direkt!
Köpare och säljare är vad världen behöver och byggs av.
Många valde att sitta och lyssna på väldigt välarbetade föreläsningar om viktiga ämnen.
Ännu fler.
Jag själv i färd med att kratta manegen för de riktiga stjärnorna – föredragshållarna.

Kommentarer

Populära inlägg