Samma skatt som i Finland

I självstyrelsens uppdrag ingår att fastställa vilka skattesatser som ska gälla i den åländska kommunalbeskattningen. När Finland i sista minuten ändrar är det följd i färg att även vi på Åland ändrar. Så här lät det när jag presenterade finans- och näringsutskottets betänkande om beskattningen på Åland:
Talman,

Detta betänkande handlar om hur vi beskattar våra företag och så kallade samfällda förmåner. Som bekant pågår ett arbete i Finland med att återskapa konkurrenskraften för hela landet. I det ingår att hålla så låga bolagsskatter som möjligt. Avsikten är att göra det intressant att driva företag och därmed skapa arbetsplatser. Tillväxt och välfärd och trygghet börjar med jobb.

Det här lagförslaget är ett resultat av beslut man tog i Finlands riksdag i december, i fjolårets elfte timme. Där beslöts att bolag ska beskattas med 20 procent medan samfällda förmåner ska betala 28 procent i skatt. Så blir det nu också på Åland om lagtinget går in för att anta de aktuella lagförslagen.

I utskottet har vi fört en diskussion om hur snabbt som är tillräckligt snabbt. Vi skriver april och i teorin står det först nu klart vilken skatt de åländska bolagen ska betala och vilka avdrag för investeringar som får göras. Det borde dock inte komma som någon överraskning att vi på Åland betalar i det stora hela lika hög skatt som man gör i Finland. I väntan på ett eget skattesystem är det så vi kommit överens om och avtal ska man hålla.

Då lagförslagen är antagna justeras kommunalskattesatserna så att åländska företag betalar lika mycket skatt som finländska. Det skapar transparens och framförhållning. Så har det också alltid varit. Vi vill ändå från utskottets sida understryka, vilket vi gjort många gånger, hur viktigt det är att ständigt hålla sig i en slags dialog med näringslivets representanter. Vi är på Åland inte fler än att vi kan jobba hyggligt tillsammans.

När det gäller innehållet i det ena förslaget, det om höjda avskrivningar för produktiva investeringar, är effekterna positiva för de som väljer att utnyttja möjligheten. Förmånligare investeringar är gynnsamt för näringslivet. Det är också bra att landskapsregeringen redogjort för vilka effekter förslagen kan få på Åland vilket framkommer i lagförslaget, för den som är intresserad.

Mot den här bakgrunden är det ett enhälligt finans- och näringsutskott som föreslår att lagförslagen antas oförändrade.
Så här kan beskattning ibland upplevas. Det är ändå viktigt att Åland och Finland, sådan situationen är i dag, fortsätter att bära lika tunga bördor.

Kommentarer

Populära inlägg