Goda nyheter för framtiden

Det var ett långt lagtingsmöte i går. Den största delen av tiden ägnades åt ett förslag som går ut på att sänka gränsen för rattonykterhet. Det finns som alltid i lagstiftningen många detaljer att hålla reda på men jag stödjer förslaget av en väldigt enkel anledning.

Självstyrelsen bör göra så mycket som möjligt för att minska alkoholbruket i samhället. Det handlar om viktiga signaler mot ungdomar och framtiden.

Bilar och alkohol hör inte ihop liksom sprit inte ska släppas fritt i Mariehamn, fast det är en lite annan historia. Debatten blev rätt yvig i salen men frågan är om det inte blev extra konstigt när en ledamot oroade sig över att polisen åsamkas onödigt jobb om promillegränsen sänks. Jodå, det var samme ledamot som häromåret polisanmälde ett bildcollage...

Min egen del handlade om det kommande vindkraftstödet och mötte ingen debatt överhuvudtaget. Det är bra, grunden och lagstiftningen är nu lagd. I höst kan planerna bli verkliga. Så här lät anförandet:
Talman, 
i dag ska det handla om ett lagförslag om produktionsstöd för el enligt inmatningstariffsystem. Eller egentligen är det två, ett ursprungligt och ett kompletterande där stor vikt fästs vid att göra lagen kompatibel med de beslut som fattats av Finlands riksdag och dess tunga utskott, ekonomiutskottet och grundlagsutskottet.

Detta låter varken enkelt eller spännande men kan rätt hanterat bli något som våra barn och deras barn kommer att vara både glada och stolta över. Det handlar på ett övergripande plan om att skapa en hållbar framtid där energin som vi använder i våra liv kan tas ur kraften i vädret snarare än oljan i berggrunden. I dag försörjer vindkraften oss med 20-25 procent av den energi vi behöver. I morgon, om dessa vindkraftsplaner blir verklighet, kan denna siffra uppgå till 70 procent. Dessutom har vi möjlighet att särskilt blåsiga dagar sälja vår energi till Finland tack vare den nya Finlandskabeln som medan vi pratar håller på läggs ut.

Tack vare denna satsning på vindkraft säkrar vi Ålands egen elförsörjning, i vart fall så länge som det blåser. Vi stärker även bilden av Åland och allt vad vi exporterar och står för som hälsosamt och hållbart. Vårt geografiska läge gör det gynnsammare att satsa på vindkraft på Åland i jämförelse med övriga Finland. Så här långt finns det inga konstigheter. Vindkraft är bra för oss alla och bidrar inte till utarmningen av den jord vi är satta att förvalta.

Historiskt går detta projekt i formellt avseende tillbaka till år 2011 då Finland antog det europeiska RES-direktivet vilket omfattade ett stödsystem med inmatningstariffer till förnybar energi. Tack vare det blev det möjligt att bygga vindparker och minska beroendet av fossila bränslen. Går allt som planerat ska därmed andelen förnybar energi i Finland stiga från 28,5 procent till 38 procent. Vindkraften byggs över hela Finland och nu dessutom på Åland som tack vare pragmatiskt och intensivt politiskt arbete kan ta del av tariffsystemet, trots att det egentligen är en näringssatsning som borde höra till landskapets eget behörighetsområde.

Nu är det med vindkraft som med allt annat. Inget är klart förrän allting är klart. De åländska vindkraftverken som i dag producerar energi är föregångare i hela landet men de kommande är ännu inte beslutade. Det kan skapa utmaningar alldeles särskilt som den ekonomiska verklighet som Finland befinner sig är svår och regeringsbildningen inte klar. Det som står klart, alldeles särskilt efter det kompletterande lagförslaget, är att Åland sitter på det slutgiltiga ansvaret för utbetalningen av stödet. Den finländska delen är avhängig årliga budgetbeslut. Detta är inte i våra egna händer men den politiska överenskommelse som gjorts mellan Finland och Åland väger oerhört tungt. De allra tyngsta utskotten har gett sitt godkännande och i riksdagen vann detta vindkraftsstöd med förkrossande 149 röster för och 35 emot. Avsikten är alltså väldigt tydlig och från utskottets sida har vi resonerat mycket kring detta och landat i att samarbetet mellan Åland och Finland bygger på förtroende och att vi litar på utfästelser från riksdagen.

Vi tror alltså på att Finland står vid sitt stödpaket men tvingas också konstatera att verkligheten som vanligt är mer komplicerad än så. Det handlar också om nivån på det stöd som vindkraftbolagen kan räkna med. I dag är stödet 85 euro per kilowattimme vilket ifrågasatts av i stort sett alla de stora partierna som i dag diskuterar regeringsbildning. Det finns alltså en möjlighet att denna summa förändras vilket också kan drabba de åländska projekten. Var det sist och slutligen landar avgörs antagligen denna vår i Helsingfors. 

Grunden är lagd i och med detta lagförslag men det återstår mycket arbete. Den kommande sommaren blir på många sätt avgörande och går allt bra borde nästa lagting i budgeten för 2016, med denna lagstiftning som stöd, kunna fatta det historiska beslutet att inleda detta historiska projekt.

Talman,

Mot bakgrund av detta är det ett enigt finans- och näringsutskott som föreslår att lagtinget antar lagförslaget i den lydelse det har i det kompletterande lagförslaget.

Tänk vilken härlig syn det vore att mötas av dessa när man kommer till Åland!

Kommentarer

Populära inlägg