Några nordiska tankar

Som liten i en stor värld gäller det att hitta balansen i förhållande till de stora. Det är sedan gammalt känt och sagt men blev tydligt på nytt efter två dagar med vänner i Nordiska rådet. Som bekant har våra nordiska grannar varit på Åland och mötts och pratat och umgåtts. Jag hade nöjet att representera Åland först i Mittengruppen och sedan i Näringsutskottet där en lång rad olika initiativ och tankar hanterades. Dessutom arrangerades en ambitiöst upplagd fredskonferens där skönheten i de nordiska självstyrelserna lyftes fram. Vad jag tog med mig? Det är mycket det, Norden har i alla tider stått mig nära och särskilt de öar som utgör en del av Norden. Några spridda tankar från det nordiska mötet, utan inbördes ordning:

År 2014 hade det gått tvåhundra år sedan nordbor senast bekrigade varandra. Hur många andra ställen i världen kan stoltsera med det?

Ett fylligare referat av konferensen finns här.

I dag bor det 26 miljoner människor i Norden. Det gör regionen till en maktfaktor i EU. Om vi står någorlunda enade. Ett mer gränslöst Norden skulle få ett större globalt inflytande.

Ryssland genomför ett brett upplagt och klassiskt regisserat propagandekrig gentemot övriga världen med Ukraina som gisslan. Ett exempel på det i vår egen närhet är hyllningsartikeln i Ålandstidningen häromdagen, gissar att konsuln får guldstjärna i Moskva. (Själv hoppas jag han får färggranna ballonger.) Genom att utpeka den övriga världen som hotfull och maktfullkomlig vill Putin ena sitt eget folk. Rysslands identitet är att vara en stormakt och man har svårt att begripa globaliseringen och internationaliseringen.

I Norden bygger vår identitet på fred, inte krig. Det borde vi i ännu högre grad förmedla internationellt.

Åland har en unik ställning även i Norden. Till skillnad mot de övriga har Åland en inflyttning som pågått i fyrtio år. Det är en följd av stabilt styre och ekonomisk tillväxt.

Finska Centern står sig i dag starkare än någonsin tidigare. Läget är dock synnerligen kärvt. Vem som än tar över statsministerposten i vår har ett mycket svårt uppdrag. #valseger2015

Under mötet i Näringsutskottet underströk jag vikten av att sjöfarten lyfts upp när framtidens nordiska transportsystem diskuteras. Branschen står inför ett systemskifte vilket skapar möjligheter om man väljer att se dem hellre än hyser ängslan inför framtiden. EU och dess olika finansieringsmöjligheter ropar efter gränsöverskridande projekt, gärna i form av samarbeten mellan det privata och det offentliga.

Jag föreslog också att varumärket Norden skulle fyllas med mer innehåll, till exempel mode; på samma sätt som Ny Nordisk Mat tidigare lyfte en hel bransch


Norden är en vinstlott för alla vi som har förmånen att leva här. Fred, välstånd och trygghet gör vår del av världen till en föregångare för många andra.


Kommentarer

Populära inlägg