PISA ger guld till Åland

I går kom slutresultatet från den stora PISA-undersökningen år 2012. Den är direkt jämförlig med undersökningen som gjordes år 2003 och den slår fast två otroligt glädjande faktum:
1. Prestationerna i de åländska skolorna har höjts och är i dag bäst i Norden och i toppen av hela Europa. 
2. Trots att toppen är högre än någonsin har skillnaderna mellan de främsta och de mindre framgångsrika sjunkit. Det är en prestation i sig och ett väldigt gott betyg till de åländska grundskolelärarna.

Från Helsingfors kom Heidi Harju-Luukkainen, ansvarig forskare vid Pedagogiska forskningsinstitutet, till Mariehamn i går. Hon hyllade den åländska skolan och lyfte fram eleverna som goda exempel för resten av landet.
”Åland har som ett relativt isolerat område lyckats med det som alla försöker; det vill säga nå toppnivå och samtidigt förbättra resultaten i matematik från PISA 2003. Man ser att ni på Åland har satsat på utbildningen. Ni har lyckats med att både behålla och förbättra de bästa eleverna samtidigt som ni lyft de svagaste!”, sade hon i en medryckande presentation.
Faktum är att medan de finländska, svenska och största delen av de europeiska skolorna (med undantag av Norge) gått bakåt har Åland gått framåt. Detta är ett direkt resultat av småskaligheten och hängivenheten hos våra åländska lärare. 

Vad kan man då göra med detta PISA-resultat i ryggen. I första hand två saker:
1. Använda i marknadsföringen av Åland och dess skolor. Detta passar utomordentligt väl in i den strategi som Högskolan på Åland dragit upp. Åland har en bra början på att bli en kunskapens ö där vi hyllar bildningen och gör folk klokare. Bra skolor är hårdvaluta hos vilken förälder som helst. 
Åland gör folk klokare. Smaka på den rubriken!
2. Se till att sprida detta bland alla världens utbildningsministerier och locka dem till Åland på studiebesök. Bara till Helsingfors, på den tiden Finland var bäst, kom sexhundra studiebesök per år med intresserade skolmänniskor som ville se hur det går till att bygga en perfekt skola. Nu är det vi på Åland som vet hur vi gör! Dessutom är det sådana tider numera att man kan ta betalt av sina besökare för att berätta om detta arbete.
PISA 2012 undersökte läget i hela sjuttio olika länder varför resultatet är tillförlitligt. Arbetet koncentrerar sig på femtonåringars förmåga i och attityden till matematik, naturvetenskap, läsning och problemlösning. I svaren hoppas man kunna förstå om dagens unga är rustade för att möta framtidens utmaningar. Själv har jag alltid trott att ungdomen i stort sett är lite smartare än sina föräldrar. Det kallas utveckling.

Sedan är såklart inte PISA det enda och allenarådande instrumentet här i världen. Det finns en verklighet som är bra att förhålla sig till också. Fast bäst är bäst och Åland har just nu vunnit mot resten. I mitt eget partis program har utbildningen genom tiderna placerat sig som en nyckelfråga (ganska självklart men ändå!).

Hela PISA-undersökningen kan man läsa här, det är otroligt inspirerande och glädjande. Heja den åländska skolan och alla åländska grundskollärare, det är ni och endast ni som ska ta åt er äran för detta! Tack vare en stark skola är möjligheterna att hitta morgondagens jobb större än någonsin!

Forskaren Heidi Harju-Luukkainen kom enkom till Mariehamn för att dela med sig av de unika resultatet som gör den åländska grundskolan till Nordens och Europas bästa.
Utbildningsministern Johan Ehn har såklart alla skäl i världen att vara stolt över de åländska grundskollärarna.
Ju större skillnad mellan de blåa och de röda staplarna, desto mindre skillnad mellan de bästa och de inte lika utvecklade eleverna. Åland är i topp!


Kommentarer

Populära inlägg