IFK är ett föredöme

I går var det dags för en förnyad ”budgetdebatt” i Mariehamn. Den kallas för verksamhetsplan och utgör detaljerna i den ram som fullmäktige slog fast i somras.

Detta tillvägagångssätt fick en del kritik då de politiker som älskar ljudet av sin egen röst (ganska många faktiskt) insåg att de flesta stora beslut redan var fattade. Själv tycker jag detta är bra då det ger större makt åt nämnderna vilka ofta präglas av större förnuft än vad som är vanligt i fullmäktigedebatterna.

Dessutom passade jag på att hylla IFK och den konstgräsplan som politikerna så när stoppade men som blev en formidabel succé. Anförandet fick sedan tage Silander att ta till orda och föreslå en skrivning som går ut på att man nu måste arbeta för att på sikt lösa såväl friidrotts- som fotbollssituationen på Wiklöf Holding Arena. Ska båda delar vara kvar står vi med två mediokra och inte godkända anläggningar. Man borde med det snaraste hitta en ny, bra placering för friidrottarna vilket jag lyft tidigare. Detta förslag fick också ett brett understöd i salen varför arbetet nu fortskrider. Till och med Barbro Sundback visade sitt rätta jag och röstade för detta. (Fast egentligen gjorde hon en Elisabeth Nauclér och tryckte på fel knapp!)

Så här lät annars anförandet:
Ordförande,

Det är viktigt att redan från början slå fast att denna nyordning med tydliga ekonomiska ramar, delegering till nämnderna och frihet under ansvar är något vi från Mariehamnscentern stödjer. När man hanterar en stad med 800 anställda är det viktigt att vara tydlig. Ett led i denna tydlighet är att bryta ut och bolagisera till exempel konkurrensutsatta verksamheter och rationalisera där det behövs. När det gäller kärnområden som vägar, skolor, daghem och äldreomsorg är bolagisering kanske inte någon lösning medan däremot samarbete och nytänkande ständigt är aktuellt. Det vilar ett stort ansvar på både stadsstyrelse och nämnder för att denna nydaning inte ska skrotas innan den fått chansen att lyfta. Det är för tidigt att döma ut denna reform efter bara ett år. Jag tror detta system över tid blir enklare för medborgarna att följa.

Mot bakgrund av att detta stadsfullmäktige redan i somras slog fast de ekonomiska ramarna handlar det nu om att nämnderna ska fylla dessa ramar med politiskt innehåll. För Mariehamnscenterns vidkommande tycker vi det är viktigt att stödja denna ordning och överlåta till de i betydelse uppgraderade nämnderna att göra sitt arbete med minsta möjliga inblandning från ett fullmäktige där insikten i verkligheten ibland lämnar något att önska.

Men bara för att man inte petar alltför mycket i detaljer vill vi gärna komma med några allmänna spaningar och förslag till nämnderna vars jobb är centralt för att detta ska bli bra. Nytänkande nämndes tidigare och det är något vi gillar och stöder. Vi vill till exempel ge Stadsutvecklingsnämnden vårt stöd då man föreslår att investeringen Nygatan/Torggatan/Strandgatan tidigareläggs. Ett starkt centrum är bra inte bara för Mariehamn utan för hela Åland. Därför anser vi också att bebyggelsen bör sträva mot högre höjder och att de husägare som är beredda att ta de ekonomiska riskerna borde uppmuntras att göra det. Här borde någon, möjligen stadsstyrelsen, ta kontakt med landskapet och utreda möjligheterna att en dag ersätta det så kallade Böndernas hus med ett nytt och magnifikt landmärke för bostäder och företagare. Det finns alltjämt ett sug efter lägenheter i Mariehamn och det borde vi ta vara på. I sammanhanget måste också Rönnbergs torg nämnas. Där finns en del av framtiden. Det gör den också om vi en dag kunde anlägga ett fantastiskt bostadsområde där Mariehamns energis inte särskilt framgångsrika reservgenerator i dag står i Västerhamn. Efter 2016 då den nya Finlandskabeln är inkopplad kan dessa möjligheter skapa ett centralt och exklusivt bostadsområde med kvällssol! Inflyttning till staden gör vardagen mer levande och företagandet mer attraktivt.
Det är också oerhört viktigt att bildningsnämnden får arbetsro och nödvändiga resurser för att även i fortsättningen bidra till att vi på Åland har kanske världens bästa skolor. Mariehamns stad har på ett mycket framgångsrikt vis skött sina skolor de senaste åren och varit en förebild för såväl övriga Åland som andra regioner. Trygga och kloka elever bygger en bättre framtid och till exempel Övernäs skolas elever och lärare har väntat tillräckligt länge.

Socialnämnden är stadens kanske viktigaste nämnd av det enkla skälet att alla samhällen till sist definieras av hur väl man tar hand om de som inte själva klarar sig. Med början hos barnen och till sist genom att ge våra äldre en fin tillvaro vilar ett tungt ansvar på nämnden och dess förvaltning. Mycket som sker inom det sociala sker i det tysta och så ska det också vara. Vi hyser det största förtroende för att nämndens medlemmar även i fortsättningen ser till att de minsta, de äldsta och de svagaste får den hjälp de har rätt till.

Infrastrukturnämnden har under året debatterats flitigt, inte minst mot bakgrund av hamnens bolagisering. Infrastruktur är viktigt men ibland svårt att förklara, särskilt då behovet av anslag ställs mot de jag nämnt, alltså vård, skola och omsorg. Ändå får vi aldrig släppa fokus på att vår stad ska fungera vettigt även i praktiken. Inbesparingarna har under de senaste åren varit av den arten att de även kommer att synas i stadsbilden. Jag tycker det är synd att Lilla holmen aldrig blev omskött som planerat och jag ser en risk i att staden i sin jakt på inbesparingar väljer att se bort från nödvändiga reinvesteringar i infrastruktur. Att betala lite i dag kan bli mycket dyrt i morgon. Genom att först elverket och snart hamnen sköts som egna bolag minskar också ansvaret för den resterande infrastrukturnämnden vilket skapar behov av en övergripande syn på resten av verksamheten. Där det går att göra rationaliseringar borde så också ske.

Inom stadskansliet är den största förändringen att IT-personalen går över till Ålands Digitala Agenda. Det stödjer vi varmt och påminner om vikten av att den nya enheten sköts på ett professionellt och rationellt vis med fokus på expertkunskap och kundtillgänglighet. Att skapa en gemensam organisation mellan ÅHS, Ålands landskapsregering och Mariehamns stad kan skapa många rationaliseringsvinster även för resten av hela Åland. Inte minst hoppas vi arbetet med ett modernt ekonomiskt ledningssystem för Mariehamns stad framskrider. Tidigare har det sagts att det ska vara i funktion den 1 januari år 2015. Det vore mycket värdefullt att detta blir verklighet. Om inte annat är det enklare att nå en ekonomi i balans om man har ett bra underlag för beslut.

Sedan vill jag nämna kultur- och fritidsnämnden som kanske haft fullt upp med att fira tjugofemåriga biblioteket i dag. Ni är en sådan nämnd som skapar liv och idéer i en stad som Mariehamn. Ibland får ni kritik för att era påhitt är för dyra, för fula, för svåra eller nånting annat. Då har ni lyckats! För om inte en kultur- och fritidsnämnd vågar göra sådant som andra tvekar att ta sig till. Vem ska då göra det? Nu har ni inte så mycket pengar att använda men de ni har borde ni göra något riktigt galet kreativt av, det är mariehamnarna värda!

Jag vill också ge ett väldigt konkret exempel på vad den tredje sektorn kan betyda för Mariehamn. Ta till exempel IFK Mariehamn vars satsning på en konstgräsplan vid Wiklöf Holding Arena de facto gjort att turistsäsongen förlängts rejält för hela Åland.

Det här har förvaltningen insett och lovar till och med på stadens egen hemsida att uppvärmningen av planen ska tas i bruk under år 2014. Vi har två veckor kvar så det börjar kanske bli lite bråttom för ännu har det inte hänt… Man ska inte skämta om allvarliga saker men jag vill understryka vikten av att ta stadens tredje sektor på största allvar för det är de som i vardagen och på riktigt skapar innehåll för alla mariehamnare. Det må vara midsommarfirandet, fotbollsmatcherna, teaterpjäserna, konserterna eller något annat. Tack vare satsningen på konstgräsplanen, som stadens politiker och förvaltning faktiskt försökte hindra under år 2010 finns i dag fler fotbollsspelare än någonsin i Mariehamn. Alandia Cup är Ålands kanske viktigaste turistiska evenemang och turneringsverksamheten har vuxit med åtminstone tjugo procent vilket syns direkt i våra turistföretagares resultaträkningar. Under de tre år som konstgräsplanen använts har tusentals mariehamnare och besökare glatts åt satsningen.

Tredje sektorn gör skillnad och är absolut inte bara idrott. Inom kulturen finns en uppsjö av liknande exempel och när man, som i somras, kombinerar de två och ordnar fotbolls- och sångfest på torget blir succén ett faktum och Mariehamn lite gladare. Och det om något, skapar tillväxt och skattekraft!

Med hänvisning till detta föreslår vi alltså att stadsstyrelsens liggande förslag godkänns och gratulerar stadsstyrelsen till ett gott och enigt arbete detta första år av ekonomisk reform och utveckling.
PS I dag är det budgetdebatt i Ålands lagting. Det börjar 09.30. Kom in och se eller lyssna på nätet. Uppvärmningen hittar du här!
Wiklöf Holding Arena i dess nuvarande tappning är snart för liten för elitfotboll. Dessutom är löparbanorna snart för slitna för att kunna användas i alla tävlingssammanhang.
Satsningen på konstgräs till Wiklöf Holding Arena har burit frukt många gånger om på de få år den varit i bruk.

Kommentarer

Populära inlägg