Vårdöbron och silvertejp

Ska den nuvarande bron mellan Töftö och fasta Vårdö repareras eller ersättas med den ny? Den frågan landar i dag med kraft i Ålands lagtings plenisal. Enkelt uttryckt handlar det om man ska satsa fem miljoner (med enorma osäkerhetsfaktorer) på att reparera den gamla bron eller tio miljoner för att få en ny. Valet är enligt min mening enkelt. Ska man bygga samhällen får det inte ske med ena fingret i luften. Man måste ta ansvar för en längre tid än mandatperioden anger. Även om den aktuella infrastrukturen inte råkar ligga inne i staden eller dess omedelbara omnejd.

Här finns vederhäftig fakta i målet och en tydlig rekommendation. OBS, detta borde särskilt läsas av alla de som tycker man kommer långt med hjälp av gott humör och en rulle silvertejp, särskilt om det som ska åtgärdas ligger bortom stadsgränsen.

I Ålands landskapsregering har en majoritet bestående av infrastrukturministern Veronica Thörnroos, finansministern Roger Nordlund, lantrådet Camilla Gunell och socialministern Carina Aaltonen sagt ja till den nya bron. Det är att ta ansvar längre bort den nuvarande mandatperioden. Minister Thörnroos har målmedvetet och klokt drivit denna fråga som inte borde ha med tron att göra utan på kunskap baserat på sakkunnigas utlåtanden.

I finans- och näringsutskottet blev majoriteten annorlunda och reparationskramarna vann den omröstningen. Efter det skrev jag en analys som fortfarande håller, tillsammans med en reservation.

Jag har fattat mitt beslut efter att ha lyssnat till de sakkunniga som med hjälp av utlåtanden och analyser och provtagningar har slagit fast att en ny bro är det mest ekonomiska alternativet i samhällsbygget. Allt går självklart att renovera men det är inte alltid ändamålsenligt. Här kan man lyssna till delar av de argument som är viktiga.

Mot den här bakgrunden ser jag fram mot vad renoveringssförespråkarna avser lägga fram i den debatt som börjar klockan ett i dag i lagtinget. Ja, det är enkelt, och extremt populistiskt, att föra fram det billigaste alternativet. Alldeles särskilt om man inte behöver vara med om att ta ansvar om tjugo och trettio och fyrtio år framöver då det man betalar billigt för i dag rasar samman.
Silvertejp är en otrolig uppfinning och går inte bara att reparera broar med. Även bilar kan fixas till. 
Tar tejpen slut kan man använda klämmor som också är väldigt fina!
Även cyklar kan man låsa med hjälp av vanlig silvertejp.
Och barnvakteriet går som en dans!
Kniper det får silvertejp även flygplan att lyfta!

Kommentarer

Populära inlägg