Grattis Lettland hela dagen

Godmorgon och har den äran på födelsedagen Lettland, vår baltiska granne med två miljoner invånare. Första gången som Lettland blev självständigt var den 18 november år 1918 då man lyckades bli fri från Ryssland. Sedan kom något ännu värre i form av Sovjetunionen (år 1944) som förutom Lettland även höll Estland och Litauen i ett skräckgrepp fram till år 1991 då den andra friheten infann sig. Sedan dess är Lettland en republik med  62 procent letter, 27 procent ryssar och resten grannfolk i varierande storlek och grad.

I lagtinget i går diskuterades Vårdöbron för femtielfte gången och beslutet blev – inget beslut, utan nya undersökningar. Det är inte optimalt men så bra som det kan bli. Huvudsaken är att arbetet går vidare oberoende av tro eller tycke om en ny bro eller inte. Det framstår emellertid som ett allt tydligare hot mot betongkonstruktioner lite varstans denna alkalikiselreaktion som slagit till i Vårdö. Läs till exempel den här artikeln från Danmark.

Beslutet från finans- och näringsutskottet blev därmed följande:
Lagtinget uppmanar landskapsregeringen att i skyndsam ordning undersöka de bärande konstruktionernas status i syfte att klargöra om en konstruktion som motsvarar en ny bro på de bärande konstruktionerna kan realiseras. 
Landskapsregeringen offentliggör de totalekonomiska slutsatserna samt klargör hur kommunikationerna säkras under byggtiden.
I dag kl 09.30 fortsätter debatten om den stora budgeten. Det kan man lyssna till här.
Flaggan i topp för Lettland i dag!
Lettland har jag förresten berört flera olika gånger i denna blogg:
I samband med BSPC-mötet i Berlin.
Med anledning av jobbmarknaden på Nordsjön.
Till Paf Open i beachvolleyboll kom frivilliga från Lettland för att hjälpa till.

Ett styvt stenskott är allt som ligger mellan oss och Lettland.
Lettlands huvudstad Riga har jag varit till bara en gång, i mitten på 1990-talet då Chipskoncernen startade en fabrik utanför Riga. Om det skrev jag senare i historiken över Chips:
”Med sikte på östblocket 
Under hösten år 1991 inleds de första diskussionerna om en etablering i Estland, vilket leder till att A/S Balchips grundas 2 oktober 1991 tillsammans med A/S Balsnacks Ltd, AB Snackinvest, Sverige med flera. Bolaget registreras 14 januari 1992. Chips ägarandel är 25 procent. Bolaget fungerar som ett marknadsförings- och försäljningsbolag. Chips- och snacksprodukter levereras från Haraldsbyfabriken under varumärket Taffel. I slutet av år 1992 är bolagets marknadsandel i Estland uppemot 80 procent. Export inleds i slutet av år 1992 också till Lettland, Litauen och Vitryssland (Minsk). Under år 1992 uppstår delvis konkurrens med en av ägarna, Balsnacks, vilket leder till att Chips övertar hela ägandet av A/S Balchips, som redan år 1993 blir A/S Chips, Estland med Raigo Roosve som verkställande direktör. Tomtmark för industribygge anskaffas utanför Tallinn. 
Det blir inga investeringar i Estland. Istället köper Chips 75 procent av snacks- och potatisförädlingsbolaget A/S Latfood i Lettland, norr om Riga i Adazi. Tack vare köpet blir Chips blixtsnabbt marknadsledare på chips- och snacksprodukter också i Lettland 1996. För att främja försäljningen i Litauen blir A/S Latfood hälftenägare i säljbolaget Ginra A/S i Vilnius. 
I och med förvärvet av A/S Latfood är det naturligt att leveranserna i hela Baltikum sköts i huvudsak av fabriken i Lettland. Men inte bara. Leveranser av vissa specialprodukter sker från Haraldsbyfabriken. 
Etableringen i Baltikum är långsiktig. Under slutet av 1990-talet och under 2000-talet har den baltiska marknaden präglats av en mycket hård konkurrens i och med att de största konkurrenterna etablerar produktionsenheter i Estland och Litauen. I Lettland kan Chips behålla sin ledande position.”

Kommentarer

Populära inlägg