Från Åland till Shetland

Allt handlar inte om Vårdöbroar och idoga försök att övertyga folk med rösträtt att följa förnuftets kloka väg hellre än trons irrationella vindlingar. Jag är dock fortfarande häpen över sättet som stads- och oppositionspartierna hanterar en viktig del av Ålands infrastruktur. Genom att helt ignorera expertisen, analysen, utvärderingarna, kalkylerna och de risker som en renovering medför äventyrar man en hel region och dess utveckling samtidigt som man strör andras pengar runtom sig.

På andra ställen på vår jord pågår ständig utveckling och försök att lära sig mer och begripa bättre, även av andra. Därför satt jag i går eftermiddag i konferenssamtal tillsammans med studeranden från Centre for Nordic Studies vid Shetland College. Det gjorde jag även i fjol, då efter en jaktdag i Kastelholm.

”Mina” elever satt runtspridda på Shetland och på Orkney och jag satt i mitt kontor hemmavid. Vårt samtal handlade om kultur, film, historia, Högskolan på Åland, ekonomi, infrastruktur, idrott och mycket annat. Kort sagt ett utomordentligt sätt att tillbringa några timmar på.
Det började med en kartbild för att vi skulle få bäringarna på rätt. 
Åländska filmen ”Lärjungen” var inte alldeles lätt att sälja in då språket är svenska och texten finska... Fast intresset för åländsk filmkonst är väckt även på Shetland och PO Högnäs borde ta kontakt och sälja in Herzogin Cecilie-filmen.
Champagnefyndet och vrakölen som var på väg till Bomarsunds fästning (är jag närmast helt säker på!) är en story som håller veckans alla dagar. :-)
Sist och slutligen vill Shetland College gärna inleda samarbete med Högskolan på Åland, om något sådant inte redan existerar. Jag tycker det låter som en kreativ idé, vår högskola och dess lärare och rektor har massor att lära andra.

Kommentarer

Populära inlägg