Tack till revisorerna

Ibland ska man säga tack till de revisorer som inte syns så mycket men som i skarpa lägen kan utgöra skillnad mellan framgång och nederlag. På Åland har vi Landskapsrevisionen som nyligen genomförde sina två första effektivitetsrevisioner. I lagtinget tackade jag häromdagen för det. Ha en trevlig helg när den kommer!
Talman,

Jag har det stora nöjet att presentera ett enigt betänkande från finans- och näringsutskottet. Det handlar om ett av utskottets favoritämnen, ekonomi i allmänhet och revision i synnerhet. Som bekant har vi inon landskapet Åland numera och sedan bara ett år tillbaka en självständig Landskapsrevision som yrkesmässigt och systematiskt ska granska inte bara hela Ålands finanser utan också enskilda avdelningar. I den aktuella specialrevisionen har Ålands gymnasium och Ålands hälso- och sjukvård kontrollerats.

Revisorerna påpekar att kostnaderna för Ålands gymnasium stigit på ett vad som kallas iögonenfallande sätt. Det är nog ett riktigt påpekande men dessvärre inte så mycket vi kan göra något åt. Avtal ska hållas och det viktigaste är att förvaltningen i form av landskapsregeringen på allvar tar till sig resultatet av revisionen och arbetar för att det ursprungliga målet ska uppnås, helst bättre skola för samma pengar. Det är våra elever och lärare värda. Vi har i behandlingen erfarit att det nya avtalet, enligt revisorernas granskning, resulterade i att Ålands gymnasium måste anställa fler lärare för att klara av alla kurser och studieveckor som ingår i den schemalagda undervisningen. Många lärare fick färre undervisningstimmar till högre lön. Kring detta kan man tycka mycket men det har utskottet valt att inte gå in på mer i detalj.

När det gäller ÅHS har Landskapsrevisionen låtit granska en rad olika områden, till exempel lagerhållningen, fakturering, kassa och kundreskontrarutiner, granskning av budgetprocessen samt andra system för uppföljning och kontroll. Precis sådant som krävs att ha ordning på för att skapa förutsägbarhet och långsiktigt underlag i organisationsbygge.

Sammantaget menar vi från finans- och näringsutskottet att Landskapsrevisionen har startat bra och utför ett synnerligen viktigt arbete. Vår enda invändning är behandlingen av de olika rapporterna vilket vi tycker ska förenklas så att den huvudsakliga behandlingen sker på vårvintern istället för i spridda skurar. Vi har annat än dåtiden att hantera, till exempel framtiden. Vårt förslag framgår av betänkandet.

Med anledning av detta föreslår ett enigt finans- och näringsutskott att lagtinget antecknar sig vårt betänkande till kännedom och fortsätter arbetet med att använda insikterna från Landskapsrevisionen i arbetet med att skapa ett samhälle där siffrorna speglar verkligheten och verkligheten baseras på fakta.
Siffror är bra att ha när man analyserar gårdagen för att göra morgondagen bättre.

Kommentarer

Populära inlägg