Hushållen blir allt mindre

År 2013 fanns 13.318 hushåll på Åland, alltså enheter som skapar det liv vi alla tillsammans delar. I dessa hushåll bodde 28.666 personer, 11.393 i Mariehamn, 15.112 på landsbygden och 2.161 i skärgården. I dessa hushåll bor i genomsnitt 2,12 personer vilket är mindre än år 1980 då 2,5 personer bodde i hushållen. Sådan är utvecklingen i stort sett överallt, familjerna blir mindre och singelhushållen fler.

Jämfört med år 1980 har befolkningstillväxten ökat hyggligt i Mariehamn och kraftigt på landsbygden medan skärgården dras med stor utflyttning. Det är besvärande och svårt inför framtiden. Urbaniseringen sker även på Åland, folk vill bo där folk finns. Skärgårdens problem är isoleringen som uppstår när aktiviteterna sker någon annanstans. Åt detta kan man inte göra något annat än att gilla läget och i den mån resurserna medger skapa de kommunikationer som behövs för att upprätthålla livet även utanför mainroad.

I höst kommer lagtinget att diskutera och förhoppningsvis ta beslut om framtiden för skärgården, i vart fall när det gäller kortrutten. Jag ser personligen Vårdö och Föglö och kanske Brändö som möjliga tillväxtkommuner medan de övriga inte riktigt på samma sätt visat framtidstro, företagarkraft och demografisk sundhet. Här måste krafttag till och dessa börjar alltid hos en själv.


Sverige är världsledande när det gäller folk som väljer att bo som singlar. Detta smittar också av sig på Åland och kan vara en bidragande orsak till att allt fler väljer att lämna skärgården till förmån för fasta Åland.

Kommentarer

Populära inlägg