Allt mindre olja på Åland

Under år 2013 såldes nästan 50.000 kubikmeter oljeprodukter på Åland. Det är mindre än på många år (10.000 kbm mindre än år 2012!) och antagligen en följd av fler jordvärmeanläggningar och luftpumpar i hushållen. Dessutom går dagens bilar på en bråkdel av det bränsle som förr användes. Inte desto mindre är fortfarande oljeberoendet stort och inte under överskådlig framtid avtagande. Det är bra inte minst för det åländska näringslivet. Mest har försäljningen av lätt brännolja minskat (oljepannorna) medan mängden diesel ökat något. Vanlig bensin säljs ungefär lika mycket som tidigare.

Detta faktum är ytterligare ett skäl att Åland ska sträva mot att bli ett föredöme för Finland och resten av Europa när det gäller energilösningar. Detta har jag även tipsat EU:s nyvalde president om!

Olja är inte alltid en vacker syn men inte desto mindre det drivmedel som för världen framåt och skapat tillväxt, fred och över tid en bättre värld. På Åland just nu minskar dessutom användandet av fossila bränslen vilket är ett gott tecken.

Kommentarer

Populära inlägg