Nu är dags att rösta i EU!

Sedan år 1995 har Åland varit en del av EU. Under den tiden har tidigare rättigheter försvunnit och nya skyldigheter dykt upp. Allt har inte gått perfekt. Vårjakten har dessvärre blivit stympad och handeln mot omvärlden beskrivs ibland som problematisk. MEN. Tack vare det skatteundantag som Åland till skillnad mot resten av EU fick har vi sedan år 1995 kunnat fortsätta att åka färja till öster och väster till priser som andra regioner bara kan drömma om. Åland har vuxit befolkningsmässigt och kontakterna mot omvärlden är täta och utvecklande.

Åländsk Center har gått i bräschen för detta närmande gentemot Europa i och med observatörsmedlemskapet i EU-parlamentets tredje största parti, ALDE. Här är några ord från då jag presenterade Åland och självstyrelsen i Pula, Kroatien.

Under dessa år inom EU har Åland förgäves kämpat för en plats i Europaparlamentet. Argumenten är många och starka men Finland säger nej och därmed är den förhoppningen grusad. MEN igen. Det finns som alltid andra vägar, på samma sätt som Åland och ålänningarna över tid ordnat och styrt i sina egna angelägenheter. Här skriver Harry Jansson insiktsfullt om denna fråga.

Just nu heter den möjligheten Britt Lundberg, den enda åländska kandidaten till Europaparlamentet. Genom att rösta in Britt till sätet i Bryssel försäkrar vi oss om att det i vart fall finns en röst som först tänker på Åland och sedan på EU. Det är väldigt mycket bättre än det någonsin hittills har varit. Ja, det finnas samarbeten och allianser och specialmedarbetare och yadayada. Ingen av de lösningarna går upp mot en kandidat som växt upp och lever på vår ö, väl införstådd med de prövningar och möjligheter det innebär.

I en annan tid, när vårjakten för första gången ifrågasattes på allvar av EG-domstolen i Luxemburg var Britt Lundberg på plats för att tillsammans med dåvarande lantrådet Roger Nordlund försvara våra traditioner och vår rätt till att beskatta den natur vi så väl tar hand om och utvecklar. Jag var också på plats. Britt gick hem överallt. Hon har den sällsamma förmågan att tala med domare på domares vis och med andra så att de lyssnar och förstår. Den gången gick det inte vägen för beslutet var fattat långt på förväg. Ändå visade hennes beslutsamhet att hon är villig att kämpa och göra skillnad.

Nu finns det en verklig möjlighet att på riktigt sätta Åland på kartan med allt vad det innebär i form av inflytande. Dessutom skulle en liten ös representant i ett stort Europa skapa uppmärksamhet som hela Åland vinner på.

Vänta inte, gå och rösta redan i dag!


Genom att sätta din röst på Britt Lundberg i EU-valet är du med att ger Åland och ålänningarna en plats i det allt viktigare Europaparlamentet.
Så här såg det ut år 2005 då den åländska vårjakten stod inför skarnet i Luxemburg. På plats och försvarade den åländska positionen fanns från vänster dåvarande jaktförvaltaren Tommy Blomberg, lantrådet Roger Nordlund och jaktministern Britt Lundberg. 
De gjorde vad de kunde och det med bravur, Roger Nordlund och Britt Lundberg.

Kommentarer

Populära inlägg