I dag gav de röda upp

Denna dag år 1918 gav de sista röda revolutionärerna upp i den lilla byn Pyttis i södra Finland och drygt etthundra dagars finländskt inbördeskrig var över. Våren år 1918 var en vår från helvetet. I följderna av det första världskriget, den ryska revolutionen och det ryska tsarväldets sammanbrott ramlade Finland rätt ner i det värsta av tillstånd: inbördeskrig.

Väldigt enkelt uttryckt utspelade sig det finska inbördeskriget mellan den vita regeringssidan och de röda revolutionärerna. De vita hade viss hjälp av tyska jägarbataljoner och från Sverige medan den röda sidan fick bistånd från ryska soldater. Militärt sett var styrkorna jämbördiga om än de vita ansågs föra maktens talan.

Som nation var Finland splitterny, självständigheten hade deklarerats av presidenten P.E. Svinhufvud (vit tillsammans med Gustaf Mannerheim) den 6 december 1917 men strukturerna var varken klara eller stabila. Marken skakade och mycket blod skulle flyta innan freden kunde byggas.

Striderna mellan de röda och de vita stannade inte bara i det fasta Finland. I februari drabbade röda och vita styrkor samman i Godby. Ingen vann men civilbefolkningen utsattes för svåra övergrepp vilket fick den svenska regeringen att skicka en Ålandsexpedition till landskapet. Denne expedition lyckades medla mellan de stridande och skapa nån slags vapenstillestånd denna annars oerhört blodiga vår. Till sin hjälp fick svenskarna också två tyska slagskepp ur Östersjödivisionen vilka anlände den 5 mars och säkert på sitt vis bidrog till stabilitet.

Krig är krig och folk gör dumheter. När allt larm lagt sig och historieböckerna skrevs stod det klart att uppemot 37.000 människor dödats. Av dessa var i runda slängar 20.000 rödgardister som dog i fångläger eller rätt upp och ner arkebuserades utan några åthävor eller rättegångar.

Denna vår för snart hundra år sedan var definierande på många vis för det som senare skulle bli en modern republik. Om man bortser från varför och vems fel och annat kontraproduktivt är det mycket imponerande att landet efter allt detta dödande lyckades ta sig samman och fortsätta nationsbygget.

Den 14:e Preussiska jägarbataljonen släpper loss på Åland år 1918.
Ett rött pansartåg.
Till de värst drabbade finländska städerna under inbördeskriget fanns Tammerfors vars ruiner såg ut så här efter en vit offensiv.
Så här kunde det se ut när de vita styrkorna avrättade motståndare från den röda sidan. Bilden är från sjön Länkipohja år 1918.

Kommentarer

Populära inlägg