Hurra för hela Norden!

I dag sitter jag på Färöarna tillsammans med mina kolleger i finans- och näringsutskottet. Vi gör det för att närmare bekanta oss med och låta oss inspireras av hur man har hanterat sådana utmaningar som Åland i dag står inför. Här har man sedan många år tillbaka ett eget skattesystem, ett ekonomiekontor som sköter delar av de trettio kommunerna och ett vägnät som med hjälp av tunnlar bundit samman större delen av det annars ganska splittrade ösamhället. Dessutom finns här ett internationellt sjöfartsregister som hela ön tjänar pengar på. Förutom att detta är såväl intressant som bildande är det också ett exempel på det samarbete de nordiska länderna och områdena ägnat sig åt sedan sextio år tillbaka..

I dag är det nämligen dags att hylla den gemensamma nordiska arbetsmarknaden som undertecknades år 1954 och alltså nu blir sextio år. Denna arbetsmarknad har sedan dess skapat möjligheter för både arbetstagare och arbetsgivare att hitta rätt arbete och arbetskraft. Norden är en framgångssaga på många sätt vilket jag tidigare lyft fram.

Trots denna fantastiska utveckling får man inte slå sig till ro, det får man aldrig. Livet måste vidare och förutsättningarna för sann nordism bli ännu större. Vi i Norden står, liksom alla andra runtom i världen, inför stora förändringar och en ny karta. EU:s inre marknad har sett dagens ljus liksom östblockets upplösning. Som om det inte vore nog dras vi också med stor ungdomsarbetslöshet.

Med anledning av detta vore det viktigt att öppna den nordiska arbetsmarknaden för praktik över de nordiska gränserna liksom att minimera de handelshinder som ännu i dag gör livet mer komplicerat än vad det borde vara.


Detta är vårt Norden som vi borde göra ännu öppnare när det till exempel gäller arbetspraktik över gränserna.

Kommentarer

Populära inlägg