Ålands flagga, 60 år i dag

Precis i dag är det sextio år sedan den åländska flaggans dag firades för allra första gången, den 24 april år 1954. Det var en triumf efter en lång och besvärlig process som inte saknade spektakulära inslag. Det allra första förslaget till flagga (som komponerades till den stora sångfesten år 1922) förbjöds nämligen av finländska myndigheter år 1935. Detta sägs ha retat upp den dåvarande talmannen Julius Sundblom så till den milda grad att han gick hem och sågade ner sin egen flaggstång en fot från marken. Symbolfrågor är inte att leka med, har jag berört i tidigare inlägg.

En annan historia lyder att det var konsuln William Nordlunds far som efter att ha hissat den trevådiga flaggan vid sitt hem av länsman uppmanades att hala den förbjudna symbolen. Det gjorde Nordlund genom att såga av flaggstången vid roten... Även dåvarande lantrådet Carl Björkman ska ha belagts med bötesstraff för att ha använt den trevådiga flaggan.

Tack vare den reviderade självstyrelselagen av år 1952 fick Åland rätten att forma sin egen flagga. I det dåvarande landstinget fanns, som i dag, gott om skilda meningar. En grupp ville ha tillbaka den förbjudna trevådiga flaggan medan den andra gruppen gick in för en mer, i nordisk mening, traditionell korsflagga. Det förlösande beslutet om dagens flagga tillkom efter ett animerat möte på dåvarande Societetshuset i Mariehamn i november år 1953. Då lanserades på allvar förslaget att flika in ett rött kors i den svenska flaggan. Så blev också resultatet efter jämna omröstningar och starka känslor. Den nionde december år 1953 kunde talmannen Hugo Johansson till sist kungöra den segrande korsflaggan och följande vår, fredagen den 24 april hissades den för första gången.

Här är en text från Ålands flaggas dag i fjol och här en från år 2012.


Själva flaggdagen, den sextionde i ordningen) sker inkommande söndag, den sista söndagen i april. Våren är för övrigt flaggornas årstid. Färöarna firar också, redan i morgon!

Här är några av de alla alternativ som diskuterades.
Så här såg den första flaggan ut, den som förbjöds av Finland.
Den 24 april år 1954 hissades denna flagga för första gången på Ålands flaggas dag. Sedan dess har det varit officiell flaggdag den sista söndagen i april varje år. 
Den första versionen var kanske cool och lite svenskare men håll med om att den nuvarande är klatschigare.
Ålands flagga gör sig i alla lägen, men speciellt bra till sjöss! 
Pampigast ser den förstås ut när det blåser upp. 
Och så gör den sig bra mot berggrund av träd.
Numera, efter segslitna förhandlingar, pryder den också väggen till den finländska representationen i Bryssel.
Och så har den såklart prytt flera frimärken.

Kommentarer

Populära inlägg